Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Knižnično - informačné služby


ÚvodSlužby

Oddelenie knižnično - informačných služieb sídli na Námestí Majstra Pavla 32 v Levoči.
Oddelenie knižničných služieb poskytuje zrakovo handicapovaným fyzickým osobám a právnickým osobám v zmysle Knižničného zákona č. 183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

Knižnično-informačné služby:Oddelenie služieb SKN

  • výpožičné služby
  • faktografické a bibliografické informácie 
  • rešeršné služby 
  • elektronické služby 
  • donáškové služby 
  • informačná výchova používateľov
[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.]
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2011. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].