ÚvodDiskusia › Návrhy čitateľov do edičného plánu

Diskusia

Návrhy čitateľov do edičného plánu

Počet príspevkov: 78

Vážení čitatelia, radi privítame Vaše návrhy na zaujímavé tituly kníh do edičného plánu. Edičná komisia tieto návrhy posúdi a zaradí do edičného plánu knižnice. Pred zaslaním návrhov si overte, či sa daný titul nenachádza v online katalógu knižnice.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Text príspevku Dátum príspevku
Zdá sa, že sme pozadu s Dominikom Dánom.. Bolo by preto žiadúce doplniť do fondu ako Korene zla, tak aj Cigareku na dva ťahy. Ako je to najnovšou praxou, zrejme sa opäť prevezme komerčná verzia načítaná Geišbergom.
autor: Peter Haško
12. 01. 2018, 11:05
Prosím Vás načítať knihu 3096 dní Natascha Kampuschova, určite zaujme veľké množstvo poslucháčov. Ďakujem
autor: Renata
06. 01. 2018, 15:50
Prosím o načítanie najnovšej knihy od I. Bukovského - Zachráňte svoje črevo, viac tu: https://tivi.cas.sk/video/2513883/choroby-creva-su-infekcne-aj-pre-mozog-igor-bukovsky-varuje-zachrante-svoje-crevo/
autor: Elena Szárazová
09. 12. 2017, 19:53
Do tretice by som vás chcela požiadať o načítanie knihy od Márie Hamzovej - Dnes si tu a zajtra...
autor: Elena Szárazová
19. 10. 2017, 07:59
Prosím o načítanie knihy od Kataríny Gillerovej - Dotkni sa ma láska.
autor: Elena Szárazová
19. 10. 2017, 07:56
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Administrátor portálu si vyhradzuje právo vymazať príspevky, ktoré porušujú akékoľvek pravidlo tohto kódexu.

Diskutujúci sú povinní správať sa v diskusiách slušne a s úctou a to nielen vo všeobecnosti, ale aj k ostatným diskutérom.

Je zakázané vkladať do príspevkov osobné útoky, vyhrážky, vulgarizmy.

Neprípustné sú príspevky podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám.

Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku.

Odporúčame nepísať celý príspevok veľkými písmenami, nakoľko ide o zvýhodňovanie príspevku a upútavanie naň.

Je neprípustné vkladať do diskusií príspevky, ktoré sa netýkajú samotnej témy diskusie.

Na všeobecné témy a vyjadrenie pochvaly či kritiky stránky alebo zaslanie námetu je k dispozícií e-mail spravca(@)skn.sk.

Ak ktorýkoľvek diskutujúci má podozrenie, že niektorý z príspevkov porušil akýkoľvek bod tohto kódexu môže naň upozorniť administrátora prostredníctvom kontaktného e.mailu.

SKN Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom tohto webu, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich. Používatelia tohto webu musia s týmto Kódexom súhlasiť a dodržiavať ho.

Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek kroky.

Diskutujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky právne normy vyplývajúce z právneho systému krajiny v ktorej sa nachádza.

Na začiatok stránky Tlač stránky