ÚvodDiskusia › Návrhy čitateľov do edičného plánu

Diskusia

Návrhy čitateľov do edičného plánu

Počet príspevkov: 78

Vážení čitatelia, radi privítame Vaše návrhy na zaujímavé tituly kníh do edičného plánu. Edičná komisia tieto návrhy posúdi a zaradí do edičného plánu knižnice. Pred zaslaním návrhov si overte, či sa daný titul nenachádza v online katalógu knižnice.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Text príspevku Dátum príspevku
Prosím o načítanie knihy od Gary Chapman - 5 jazykov lásky. Veľa nám objasní a veľa nás naučí. Cieľom tejto knihy nie je vyjasniť zmätok ohľadne slov láska či milovať, ale zamerať sa na prejavy lásky, ktorá je nevyhnutná pre naše emocionálne zdravie. Napr. Čo sa stane s láskou po svadbe? Ako mať nádrž lásky stále plnú? Zaľúbenosť, slova uistenia, pozornosť, prijímanie darov, skutky služby, fyzický dotyk. Jednoducho odporúčam tým, ktorí chcú lepšie porozumieť láske a jej prejavom.
autor: Elena Szárazová
25. 07. 2017, 11:04
Chcela by som vás poprosiť o načítanie knihy od Slávky Koleničovej - Horké mydlové bubliny. Ide o skutočný príbeh. Viac o jej knihách sa dozviete na jej stránke: http://www.slavkakolenicova.sk/
autor: Elena Szárazová
22. 07. 2017, 08:49
Dán vyšiel ešte len tretieho júla, ale ak zareaguje SKN pružne, možno predbehneme aj komerčné vydavateľstvo. :)
autor: Peter Haško
09. 07. 2017, 22:13
Dobrý deň. Na internete som objavil knihu, ktorá sa dá síce kúpiť, ale len pre vidiacich. Kniha sa nazýva blog za milión a dá sa povedať, že bloguje určite dosť ľudí aj medzi nevidiacimi. Aj ja mám blog a myslím si, že možno niektorých ľudí by táto kniha zaujala. Chcel by som vás preto poprosiť, či by ste nemohli dať niekomu túto knihu načítať, ako zvukovú knihu, alebo prepísať ju do braillového písma. Určite by veľa nevidiacich mohla zaujať. Tu je odkaz na knihu: https://www.bux.sk/knihy/378499-blog-za-milion.html Ďakujem vám!
autor: Marco Oros
06. 07. 2017, 22:28
Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť o načítanie knihy od Jozefa Repka Kolónia lambda pí.
autor: Maximilián Kutliak
27. 06. 2017, 16:44
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Administrátor portálu si vyhradzuje právo vymazať príspevky, ktoré porušujú akékoľvek pravidlo tohto kódexu.

Diskutujúci sú povinní správať sa v diskusiách slušne a s úctou a to nielen vo všeobecnosti, ale aj k ostatným diskutérom.

Je zakázané vkladať do príspevkov osobné útoky, vyhrážky, vulgarizmy.

Neprípustné sú príspevky podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám.

Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku.

Odporúčame nepísať celý príspevok veľkými písmenami, nakoľko ide o zvýhodňovanie príspevku a upútavanie naň.

Je neprípustné vkladať do diskusií príspevky, ktoré sa netýkajú samotnej témy diskusie.

Na všeobecné témy a vyjadrenie pochvaly či kritiky stránky alebo zaslanie námetu je k dispozícií e-mail spravca(@)skn.sk.

Ak ktorýkoľvek diskutujúci má podozrenie, že niektorý z príspevkov porušil akýkoľvek bod tohto kódexu môže naň upozorniť administrátora prostredníctvom kontaktného e.mailu.

SKN Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom tohto webu, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich. Používatelia tohto webu musia s týmto Kódexom súhlasiť a dodržiavať ho.

Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek kroky.

Diskutujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky právne normy vyplývajúce z právneho systému krajiny v ktorej sa nachádza.

Na začiatok stránky Tlač stránky