ÚvodSlužby › Plán kultúrno-výchovnej činnosti

Plán kultúrno-výchovnej činnosti 2018

 Termín

 Forma

Názov podujatia

 Čitateľské určenie

január

hodina literatúry

Báje v knižničnom fonde SKN, hodina literatúry v knižnici

ZP deti

február

hodina informačnej výchovy

Beseda s aktivistami OZ Mladí ľudia a život. Poslaním OZ je zmeniť zmýšľanie mladých ľudí, ich postoj k životu, k sebe samým a k svojim partnerom.

ZP mládež

marec – TSK

prednáška

Prestaňme dietovať, naučme sa jesť,

prednáška a beseda s Antóniou Mačingovou, poradkyňou v oblasti zdravého stravovania a spisovateľkou

čitateľská verejnosť

marec – TSK

beseda

V Levoči s červíkom Ervínom, povaľačmi a dedkovinami

Beseda s Andreou Gregušovou

ZP deti

marec  –  

T SK 

výstava

Rozprávky Pavla Dobšinského čítajú aj nevidiace deti, výstava a čítanie z kníh Pavla Dobšinského k 190. výročiu narodenia autora

ZP deti, mládež, dospelí

marec –

T SK

exkurzie

Týždeň otvorených dverí v SKN, v rámci návštevy knižnice sa návštevníci oboznámia s tlačou braillovských dokumentov, nahrávaním zvukových kníh, so stálou expozíciou Izby Mateja Hrebendu, s tradičnými a najnovšími knižnično-informačnými službami SKN

verejnosť

apríl

hodina hudobnej výchovy

Digitálna fonotéka pre nevidiacich a hudobné žánre, hodina hudobnej výchovy v knižnici

ZP deti

máj

hodina hudobnej výchovy

Digitálna fonotéka pre nevidiacich a hudobné žánre, hodina hudobnej výchovy v knižnici

ZP mládež

máj (jún)

čitateľský maratón

Čítajme si 2017, ZP deti sa opäť zapoja do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu

ZP deti

jún

vyhodnotenie čitateľskej súťaže 

SOVIČKA – vyhodnotenie 14. ročníka detskej čitateľskej súťaže  

ZP deti a mládež

jún

beseda

O arabskom svete s Emire Khidayer, slovenskou diplomatkou, podnikateľkou a spisovateľkou

čitateľská verejnosť

september

otvorenie čitateľskej súťaže 

SOVIČKA – otvorenie 15. ročníka detskej čitateľskej súťaže  

ZP deti a mládež

september

beseda

K ľuďom hovorí svojimi sochami, beseda s nevidiacou sochárkou Mariannou Machalovou Jánošíkovou a výstava  vybraných exponátov

čitateľská verejnosť

október

výstava

Prierez 70-ročným vývojom slepeckej tlače na Slovensku, výstava produktov a fotografií od počiatkov slepeckej tlače

čitateľská verejnosť

október

beseda, zápis prvákov do knižnice

Naučme sa čítať, zápis prvákov do knižnice a dramatizované čítanie s pánom Mrkvičkom (Tibor Hujdič)

ZP deti

október

výstava, odborné poradenstvo

Kompenzačné pomôcky, výstava spojená s odborným poradenstvom

čitateľská verejnosť

november

divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie Divadla Zrakáč, ktoré tvorí skupina nevidiacich, slabozrakých a vidiacich tvorcov 

čitateľská verejnosť

december

divadelné predstavenie

Mikuláš v knižnici s Bábkovým divadlom spod Spišského hradu 

ZP deti

december

predvianočné posedenie

Predvianočné posedenie spojené s kultúrnym programom

čitateľská verejnosť

celoročne

V roku 2018 si Slovenská republika a Česká republika pripomenú 25. výročie osamostatnenia slovenskej a českej štátnosti, 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu známeho pod názvom Pražská jar a 100. výročie vzniku Československej republiky a zároveň konca prvej svetovej vojny. Tieto dejinné udalosti si priblížime  v knižnici formou výstav. 

ZP deti, mládež,

čitateľská verejnosť

Na začiatok stránky Tlač stránky