ÚvodZverejňovanieFaktúry › Faktúry 2018

Faktúry 2018

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387
Zverejnené v zmysle novely Zákona č. 382/2011 Z.z. 
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
 
FAKTÚRY ZA ROK 2018
Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180001 9707760118 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 01/2018 02.1.2018
20180002 9707770118 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 01/2018 02.1.2018
20180003 3018900328 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 3189,60 3189,60 001/2018 Kupóny 01/2018 03.1.2018
20180004 345007670 ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK   00151700 EUR 132,78 132,78 Zmluva 345007670 Poistenie osôb 2018 03.1.2018
20180005 6561756796 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 48,64 48,64 Zmluva 6561756796 LE692AM - poistenie zákonné 1Q 2018 03.1.2018
20180006 6541420478 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 50,17 50,17 Zmluva 6541420478 LE435AL - poistenie zákonné 1Q 2018 03.1.2018
20180007 12018 KLUB FOTOPUBLICISTOV Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK   30197465 EUR 60,00 60,00 Účasť na súťaži Najkrajší kalendár 08.1.2018
20180008 11011835 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 01/2018 08.1.2018
20180009 1180136533 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 01/2018 08.1.2018
20180010 2018000026 MEDISON, s. r. o. Obchodná 16, 04011 Košice, SK   36679135 EUR 270,00 270,00 Pracovná zdravotná služba - 1.polrok 08.1.2018
20180011 18714003 CENTRUM VED.-TECH.INFORMÁCIÍ SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK   00151882 EUR 12,00 12,00 Predplatné ITlib 2018 09.1.2018
20180012 20180058 ARES, spol. s r. o. Športová 5, 83104 Bratislava, SK   31363822 EUR 28,00 28,00 Predplatné ROMBOID 2018 - 10 ks 10.1.2018
20180013 620044255 L.K.PERMANENT spol. s r. o. Hattalova 22 - prevádzka, 83103 Bratislava, SK   31352782 EUR 21,60 21,60 Predplatné Knižná Revue 1-12/2018 - 2ks 10.1.2018
20180014 182003 STAR PRODUCTION, s. r. o. Dr.Vl.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK   35890851 EUR 45,00 45,00 Predplatné Slovenka 2018 11.1.2018
20180015 1803984391 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 134,90 134,90 Predplatné časopisov 1P 12.1.2018
20180016 80208708 PETIT PRESS a.s. Letná 47, 04001 Košice, SK   35790253 EUR 253,68 253,68 Predplatné Prešovský Korzar SME od 8.1.-31.12.2018 12.1.2018
20180017 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 282,41 282,41 Orange 01/2018 12.1.2018
20180018 2018009 ONDRUŠ a spol. s. r. o. Uloža 124, 05371 Uloža, SK   31698671 EUR 90,00 90,00 003/2018 Revízia regálov 17.1.2018
20180019 7254027020 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 01/2018 17.1.2018
20180020 8837780387 RTVS, s. r. o. Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK   47232480 EUR 55,74 55,74 Koncesionárske poplatky 1Q 17.1.2018
20180021 2180008 OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL Jakobyho 1, 04001 Košice, SK   14394979 EUR 186,00 186,00 004/2018 Nákup DHM - sieťová karta do kopírky Network card 17.1.2018
20180022 448841 MAFRA SLOVAKIA, a.s. Nobelova 34, 83605 , SK   31333524 EUR 10,20 10,20 Predplatné Diabetik 2-12/2018 19.1.2018
20180023 52577887 PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK   36371271 EUR 38,27 38,27 Predplatné Aktualizácie I,II,III,V 2018 19.1.2018
20180024 99469846 PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK   36371271 EUR 59,00 59,00 Predplatné Práce aMzdy bez chýb,pokút a penále2018 19.1.2018
20180025 2018003 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 972,00 972,00 002/2018 Nákup materiálu - CD AZO 22.1.2018
20180026 20180010 ČERNICKÝ PAVOL Nemešany 81, 05302 Spišský Hrhov, SK   14375168 EUR 540,00 540,00 005/2018 Oprava a revízia hasiacich prístrojov,hydrantov,ha 22.1.2018
20180027 2018004 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 1008,00 1008,00 008/2018 Nákup materiálu - CD AZO DUPLIKATOR 23.1.2018
20180028 20180002 CMOREJOVÁ ANEŽKA ING Nemešany 24, 05302 Nemešany, SK   46114416 EUR 150,00 150,00 006/2018 Spotreba materiálu - prístroje hasiace P6 5 ks 23.1.2018
20180029 518102429 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 204,56 204,56 Vodné,stočné,zrážky Š 19.12.2017-23.01.2018 26.1.2018
20180030 38200080 SOFTIP, a. s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK   36785512 EUR 72,00 72,00 Školenie-Seminár k ročnej mzdovej uzávierke 26.1.2018
20180031 418010151 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 93,66 93,66 Predplatné Pracovné právo 2018 - 1.preddavok 29.1.2018
20180032 418010152 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 124,15 124,15 Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 1.preddavok 29.1.2018
20180033 3018905021 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 2959,20 2959,20 009/2018 Kupóny 02/2018 31.1.2018
20180034 18016 Japa Auto Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK   40858596 EUR 96,80 96,80 011/2018 Oprava auta - autobatéria EA770 01.2.2018
20180035 5041700070 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 182,88 182,88 Pracovné právo 2017 - doplatok 01.2.2018
20180036 4920181500 VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK   10757597 EUR 21,04 21,04 012/2018 Reprezentačné 01.2.2018
20180037 91800026 ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK   31394981 EUR 372,84 372,84 WEB stránka 1Q 02.2.2018
20180038 7209154090 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 02/2018 02.2.2018
20180039 6541424305 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 121,87 121,87 Zmluva 6541424305 LE435AL - poistenie havarijné 26.02.18-26.05.2018 02.2.2018
20180040 9707760218 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 02/2018 02.2.2018
20180041 9707770218 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 02/2018 02.2.2018
20180042 20180175 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK   45691312 EUR 450,30 450,30 013/2018 Tlač Priezor 1/2018 - 190 ks 07.2.2018
20180043 4590923418 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 179,09 179,09 PHM,voda do ostrekovačov,chladiaca kvapalina EVOX 08.2.2018
20180044 8202033690 SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK   35763469 EUR 28,01 28,01 Telefón 01/2018 08.2.2018
20180045 1180225328 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 37,39 37,39 Hovorné 01/2018 08.2.2018
20180046 2182001839 ŠEVT a. s. Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK   31331131 EUR 263,88 263,88 007/2018 Spotreba kancelárskeho materiálu 08.2.2018
20180047 9001094508 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 87,70 87,70 Poštovné,poštový priečinok 01/2018 12.2.2018
20180048 7010671396 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK   36677281 EUR 2385,22 2385,22 Elektrina 01/2018 12.2.2018
20180049 1180225456 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 02/2018 12.2.2018
20180050 20180062 INŠTITÚT VZDELÁVANIA Štefánikovo nám. 4, 05201 Spišská Nová Ves, SK   35320567 EUR 100,00 100,00 010/2018 Školenie kuričov 12.2.2018
20180051 1800007 Miroslav Ušák J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK   41971337 EUR 387,83 387,83 016/2018 Oprava automobilu LE692AM-ventilátor motora chlade 12.2.2018
20180052 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 270,53 270,53 Orange 02/2018 12.2.2018
20180053 11012580 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 02/2018 12.2.2018
20180054 518104500 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 83,15 83,15 Vodné,stočné,zrážky NMP 03.11.2017-05.02.2018 15.2.2018
20180055 20180271 AJFA+AVIS, s. r. o. Klemensova 34, 01001 Žilina, SK   31602436 EUR 54,90 54,90 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2018 19.2.2018
20180056 18269534 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK   31356958 EUR 45,00 45,00 Predplatné Stereo a video 1-12/2018 19.2.2018
20180057 2018 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA IAML Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK   00626821 EUR 93,00 93,00 Členský príspevok 2018-Slov.národná skupina IAML 21.2.2018
20180058 4590930271 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 147,07 147,07 PHM,voda do ostrek.,stromček malý 21.2.2018
20180059 1810046 LIEČREH, s. r. o. Ďurgalova 16, 83101 Bratislava, SK   36675661 EUR 9,00 9,00 Predplatné Rehabilitácia 2018 21.2.2018
20180060 2018100528 DIGITAL VISIONS spol. s r. o. Kladnianska 60, 82105 Bratislava, SK   31343180 EUR 26,00 26,00 Predplatné PC REVUE 2018 23.2.2018
20180061 518106431 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 181,15 181,15 Vodné,stočné,zrážky Š 24.01.2018-19.02.2018 27.2.2018
20180062 7111820490 Východoslovenská distribučná,  Mlynská 31, 04291 Košice, SK   36599361 EUR 1,00 1,00 KZ1520/3030/2017 Nákup IMA - Stavba trafostanica LV3380,s.č.2983 27.2.2018
20180063 3018909089 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 3121,20 3121,20 018/2018 Stravné kupóny 03/2018 27.2.2018
20180064 2189900349 ŠEVT a. s. Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK   31331131 EUR 358,30 358,30 017/2018 Spotreba kancelárskeho materiálu 27.2.2018
20180065 1002018150 VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK   10757597 EUR 7,88 7,88 012/2018 Reprezentačné 01.3.2018
20180066 281022018 PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ Levočská 126, 05301 Harichovce, SK   35319330 EUR 114,60 114,60 019/2018 Pneuservisné práce LE692AM - pneumatika DUNLOP 01.3.2018
20180067 11012960 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 03/2018 02.3.2018
20180068 7239111712 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 03/2018 02.3.2018
20180069 9707760318 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 03/2018 02.3.2018
20180070 9707770318 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 03/2018 02.3.2018
20180071 8204226195 SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK   35763469 EUR 28,01 28,01 Telefón 02/2018 05.3.2018
20180072 1180323682 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 54,52 54,52 Hovory 02/2018 06.3.2018
20180073 4590937296 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 183,80 183,80 PHM,voda do ostrekovačov,žiarovky 07.3.2018
20180074 7010674721 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK   36677281 EUR 2248,50 2248,50 Elektrina 02/2018 09.3.2018
20180075 9001103406 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 145,75 145,75 Poštovné,poštový priečinok 02/2018 09.3.2018
20180076 1180323990 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 03/2018 09.3.2018
20180077 1810113 SUNTEQ spol. s r. o. Nám. Slobody 1, 97101 Prievidza, SK   30226406 EUR 91,99 91,99 023/2018 Nákup DHM - softvér Cubase Elements 8 09.3.2018
20180078 1800685 Ceiba, spol. s r. o. Jesenského 85, 94301 Štúrovo, SK   36548090 EUR 192,02 192,02 022/2018 Spotreba materiálu - Filmolux - fólia 5x10cm-485ks 09.3.2018
20180079 6548511823 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 98,06 98,06 Zmluva 6548511823 LE692AM - poistenie havarijné 29.03.18-29.06.2018 09.3.2018
20180080 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 266,21 266,21 Orange 03/2018 12.3.2018
20180081 2182300120 ŠEVT a. s. Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK   31331131 EUR 101,06 101,06 017/2018 Spotreba kanc.materiálu - obálky na CD 12.3.2018
20180082 418030077 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 72,00 72,00 Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 2. preddavok 19.3.2018
20180083 2018001 DROGÉRIA Závada 76, 05401 Levoča, SK   50093355 EUR 159,92 159,92 025/2018 Nákup,spotreba drogistického materiálu 19.3.2018
20180084 2018002 KLUB FOTOPUBLICISTOV Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK   30197465 EUR 85,00 85,00 024/2018 Účasť na súťažiach Svět Knihy Praha, Medzinárodný 19.3.2018
20180085 20180352 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK   45691312 EUR 86,40 86,40 021/2018 Tlač Podací lístok A6,Adresný lístok A6 po 6000 ks 19.3.2018
20180086 1213800122 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA Hradby 2, 05401 Levoča, SK   35528052 EUR 95,60 95,60 Prenájom zbernej nádoby 2018 20.3.2018
20180087 4590943616 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 88,36 88,36 PHM 21.3.2018
20180088 20180243 BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava, SK   00685399 EUR 7406,32 7406,32 014/2018 Nákup DHM, spotreba materiálu 21.3.2018
20180089 6541420478 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 50,17 50,17 Zmluva 6541420478 LE435AL - poistenie zákonné 2Q 2018 23.3.2018
20180090 6561756796 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 48,64 48,64 Zmluva 6561756796 LE692AM - poistenie zákonné 2Q 2018 23.3.2018
20180091 518111774 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 210,94 210,94 Vodné,stočné,zrážky Š 20.02.2018-20.03.2018 26.3.2018
20180092 2018024 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 828,00 828,00 027/2018 Nákup materiálu - Box na DVD 28.3.2018
20180093 2018051 MGR. KOŇAK AMBRÓZ Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK   37178091 EUR 300,00 300,00 Mandátna zmluva Požiarny technik 1Q 28.3.2018
20180094 3018913335 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 2998,80 2998,80 030/2018 Kupóny 04/2018 28.3.2018
20180096 180029 ZONIC - JOZEF ZORIČÁK Ružová 36, 05401 Levoča, SK   37479369 EUR 131,45 131,45 033/2018 Nákup DHM,spotreba elektromateriálu 03.4.2018
20180097 1422018150 VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK   10757597 EUR 32,38 32,38 026/2018 Reprezentačné 03.4.2018
20180098 9707760418 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 04/2018 03.4.2018
20180099 9707770418 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 04/2018 03.4.2018
20180100 7229150201 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 04/2018 03.4.2018
20180101 1820300066 PETIT PRESS a.s. Letná 47, 04001 Košice, SK   35790253 EUR 116,00 116,00 Predplatné SME.sk 2018 - 4 vstupy 04.4.2018
20180102 1800637 Fecupral s.r.o. Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš, SK   36448974 EUR 190,06 190,06 029/2018 Odvoz odpadu-IMA,DHM,tonery,žiarivky,batérie,elekt 04.4.2018
20180103 2182004653 ŠEVT a. s. Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK   31331131 EUR 54,73 54,73 031/2018 Spotreba materiálu - obálky CD 04.4.2018
20180095 1803249 smolka.sk, s.r.o. Nemocničná 1945/29-116, 02601 Dolný Kubín, SK   36423742 EUR 207,98 207,98 028/2018 Nákup DHM - lanká,clipy,háčiky,spojky 03.4.2018
20180104 180118 VANOKU, s. r. o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK   36612758 EUR 83,04 83,04 032/2018 Nákup DHM - doska sendvičová 04.4.2018
20180105 11013357 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 04/2018 04.4.2018
20180106 8205994215 SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK   35763469 EUR 28,01 28,01 Telefón 03/2018 04.4.2018
20180107 4590950293 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 225,81 225,81 Nákup PHM,voda do ostrekovača 06.4.2018
20180108 1180427867 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 62,04 62,04 Hovory 03/2018 06.4.2018
20180109 9001112951 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 37,70 37,70 Poštovné,poštový priečinok 03/2018 11.4.2018
20180110 7010677471 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK   36677281 EUR 2383,87 2383,87 Elektrina 03/2018 11.4.2018
Na začiatok stránky Tlač stránky