ÚvodZverejňovanieFaktúry › Faktúry 2018

Faktúry 2018

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387
Zverejnené v zmysle novely Zákona č. 382/2011 Z.z. 
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
 
FAKTÚRY ZA ROK 2018
Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180001 9707760118 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 01/2018 02.1.2018
20180002 9707770118 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 01/2018 02.1.2018
20180003 3018900328 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 3189,60 3189,60 001/2018 Kupóny 01/2018 03.1.2018
20180004 345007670 ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK   00151700 EUR 132,78 132,78 Zmluva 345007670 Poistenie osôb 2018 03.1.2018
20180005 6561756796 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 48,64 48,64 Zmluva 6561756796 LE692AM - poistenie zákonné 1Q 2018 03.1.2018
20180006 6541420478 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 50,17 50,17 Zmluva 6541420478 LE435AL - poistenie zákonné 1Q 2018 03.1.2018
20180007 12018 KLUB FOTOPUBLICISTOV Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK   30197465 EUR 60,00 60,00 Účasť na súťaži Najkrajší kalendár 08.1.2018
20180008 11011835 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 01/2018 08.1.2018
20180009 1180136533 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 01/2018 08.1.2018
20180010 2018000026 MEDISON, s. r. o. Obchodná 16, 04011 Košice, SK   36679135 EUR 270,00 270,00 Pracovná zdravotná služba - 1.polrok 08.1.2018
20180011 18714003 CENTRUM VED.-TECH.INFORMÁCIÍ SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK   00151882 EUR 12,00 12,00 Predplatné ITlib 2018 09.1.2018
20180012 20180058 ARES, spol. s r. o. Športová 5, 83104 Bratislava, SK   31363822 EUR 28,00 28,00 Predplatné ROMBOID 2018 - 10 ks 10.1.2018
20180013 620044255 L.K.PERMANENT spol. s r. o. Hattalova 22 - prevádzka, 83103 Bratislava, SK   31352782 EUR 21,60 21,60 Predplatné Knižná Revue 1-12/2018 - 2ks 10.1.2018
20180014 182003 STAR PRODUCTION, s. r. o. Dr.Vl.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK   35890851 EUR 45,00 45,00 Predplatné Slovenka 2018 11.1.2018
20180015 1803984391 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 134,90 134,90 Predplatné časopisov 1P 12.1.2018
20180016 80208708 PETIT PRESS a.s. Letná 47, 04001 Košice, SK   35790253 EUR 253,68 253,68 Predplatné Prešovský Korzar SME od 8.1.-31.12.2018 12.1.2018
20180017 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 282,41 282,41 Orange 01/2018 12.1.2018
20180018 2018009 ONDRUŠ a spol. s. r. o. Uloža 124, 05371 Uloža, SK   31698671 EUR 90,00 90,00 003/2018 Revízia regálov 17.1.2018
20180019 7254027020 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 01/2018 17.1.2018
20180020 8837780387 RTVS, s. r. o. Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK   47232480 EUR 55,74 55,74 Koncesionárske poplatky 1Q 17.1.2018
20180021 2180008 OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL Jakobyho 1, 04001 Košice, SK   14394979 EUR 186,00 186,00 004/2018 Nákup DHM - sieťová karta do kopírky Network card 17.1.2018
20180022 448841 MAFRA SLOVAKIA, a.s. Nobelova 34, 83605 , SK   31333524 EUR 10,20 10,20 Predplatné Diabetik 2-12/2018 19.1.2018
20180023 52577887 PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK   36371271 EUR 38,27 38,27 Predplatné Aktualizácie I,II,III,V 2018 19.1.2018
20180024 99469846 PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK   36371271 EUR 59,00 59,00 Predplatné Práce aMzdy bez chýb,pokút a penále2018 19.1.2018
20180025 2018003 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 972,00 972,00 002/2018 Nákup materiálu - CD AZO 22.1.2018
20180026 20180010 ČERNICKÝ PAVOL Nemešany 81, 05302 Spišský Hrhov, SK   14375168 EUR 540,00 540,00 005/2018 Oprava a revízia hasiacich prístrojov,hydrantov,ha 22.1.2018
20180027 2018004 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 1008,00 1008,00 008/2018 Nákup materiálu - CD AZO DUPLIKATOR 23.1.2018
20180028 20180002 CMOREJOVÁ ANEŽKA ING Nemešany 24, 05302 Nemešany, SK   46114416 EUR 150,00 150,00 006/2018 Spotreba materiálu - prístroje hasiace P6 5 ks 23.1.2018
20180029 518102429 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 204,56 204,56 Vodné,stočné,zrážky Š 19.12.2017-23.01.2018 26.1.2018
20180030 38200080 SOFTIP, a. s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK   36785512 EUR 72,00 72,00 Školenie-Seminár k ročnej mzdovej uzávierke 26.1.2018
20180031 418010151 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 93,66 93,66 Predplatné Pracovné právo 2018 - 1.preddavok 29.1.2018
20180032 418010152 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 124,15 124,15 Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 1.preddavok 29.1.2018
20180033 3018905021 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 2959,20 2959,20 009/2018 Kupóny 02/2018 31.1.2018
20180034 18016 Japa Auto Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK   40858596 EUR 96,80 96,80 011/2018 Oprava auta - autobatéria EA770 01.2.2018
20180035 5041700070 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 182,88 182,88 Pracovné právo 2017 - doplatok 01.2.2018
20180036 4920181500 VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK   10757597 EUR 21,04 21,04 012/2018 Reprezentačné 01.2.2018
20180037 91800026 ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK   31394981 EUR 372,84 372,84 WEB stránka 1Q 02.2.2018
20180038 7209154090 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 02/2018 02.2.2018
20180039 6541424305 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 121,87 121,87 Zmluva 6541424305 LE435AL - poistenie havarijné 26.02.18-26.05.2018 02.2.2018
20180040 9707760218 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 02/2018 02.2.2018
20180041 9707770218 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 02/2018 02.2.2018
20180042 20180175 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK   45691312 EUR 450,30 450,30 013/2018 Tlač Priezor 1/2018 - 190 ks 07.2.2018
20180043 4590923418 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 179,09 179,09 PHM,voda do ostrekovačov,chladiaca kvapalina EVOX 08.2.2018
20180044 8202033690 SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK   35763469 EUR 28,01 28,01 Telefón 01/2018 08.2.2018
20180045 1180225328 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 37,39 37,39 Hovorné 01/2018 08.2.2018
20180046 2182001839 ŠEVT a. s. Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK   31331131 EUR 263,88 263,88 007/2018 Spotreba kancelárskeho materiálu 08.2.2018
20180047 9001094508 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 87,70 87,70 Poštovné,poštový priečinok 01/2018 12.2.2018
20180048 7010671396 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK   36677281 EUR 2385,22 2385,22 Elektrina 01/2018 12.2.2018
20180049 1180225456 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 02/2018 12.2.2018
20180050 20180062 INŠTITÚT VZDELÁVANIA Štefánikovo nám. 4, 05201 Spišská Nová Ves, SK   35320567 EUR 100,00 100,00 010/2018 Školenie kuričov 12.2.2018
20180051 1800007 Miroslav Ušák J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK   41971337 EUR 387,83 387,83 016/2018 Oprava automobilu LE692AM-ventilátor motora chlade 12.2.2018
20180052 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 270,53 270,53 Orange 02/2018 12.2.2018
20180053 11012580 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 02/2018 12.2.2018
20180054 518104500 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 83,15 83,15 Vodné,stočné,zrážky NMP 03.11.2017-05.02.2018 15.2.2018
20180055 20180271 AJFA+AVIS, s. r. o. Klemensova 34, 01001 Žilina, SK   31602436 EUR 54,90 54,90 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2018 19.2.2018
20180056 18269534 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK   31356958 EUR 45,00 45,00 Predplatné Stereo a video 1-12/2018 19.2.2018
20180057 2018 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA IAML Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK   00626821 EUR 93,00 93,00 Členský príspevok 2018-Slov.národná skupina IAML 21.2.2018
20180058 4590930271 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 147,07 147,07 PHM,voda do ostrek.,stromček malý 21.2.2018
20180059 1810046 LIEČREH, s. r. o. Ďurgalova 16, 83101 Bratislava, SK   36675661 EUR 9,00 9,00 Predplatné Rehabilitácia 2018 21.2.2018
20180060 2018100528 DIGITAL VISIONS spol. s r. o. Kladnianska 60, 82105 Bratislava, SK   31343180 EUR 26,00 26,00 Predplatné PC REVUE 2018 23.2.2018
20180061 518106431 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 181,15 181,15 Vodné,stočné,zrážky Š 24.01.2018-19.02.2018 27.2.2018
20180062 7111820490 Východoslovenská distribučná,  Mlynská 31, 04291 Košice, SK   36599361 EUR 1,00 1,00 KZ1520/3030/2017 Nákup IMA - Stavba trafostanica LV3380,s.č.2983 27.2.2018
20180063 3018909089 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 3121,20 3121,20 018/2018 Stravné kupóny 03/2018 27.2.2018
20180064 2189900349 ŠEVT a. s. Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK   31331131 EUR 358,30 358,30 017/2018 Spotreba kancelárskeho materiálu 27.2.2018
20180065 1002018150 VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK   10757597 EUR 7,88 7,88 012/2018 Reprezentačné 01.3.2018
20180066 281022018 PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ Levočská 126, 05301 Harichovce, SK   35319330 EUR 114,60 114,60 019/2018 Pneuservisné práce LE692AM - pneumatika DUNLOP 01.3.2018
20180067 11012960 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 03/2018 02.3.2018
20180068 7239111712 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 03/2018 02.3.2018
20180069 9707760318 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 03/2018 02.3.2018
20180070 9707770318 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 03/2018 02.3.2018
20180071 8204226195 SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK   35763469 EUR 28,01 28,01 Telefón 02/2018 05.3.2018
20180072 1180323682 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 54,52 54,52 Hovory 02/2018 06.3.2018
20180073 4590937296 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 183,80 183,80 PHM,voda do ostrekovačov,žiarovky 07.3.2018
20180074 7010674721 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK   36677281 EUR 2248,50 2248,50 Elektrina 02/2018 09.3.2018
20180075 9001103406 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 145,75 145,75 Poštovné,poštový priečinok 02/2018 09.3.2018
20180076 1180323990 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 03/2018 09.3.2018
20180077 1810113 SUNTEQ spol. s r. o. Nám. Slobody 1, 97101 Prievidza, SK   30226406 EUR 91,99 91,99 023/2018 Nákup DHM - softvér Cubase Elements 8 09.3.2018
20180078 1800685 Ceiba, spol. s r. o. Jesenského 85, 94301 Štúrovo, SK   36548090 EUR 192,02 192,02 022/2018 Spotreba materiálu - Filmolux - fólia 5x10cm-485ks 09.3.2018
20180079 6548511823 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 98,06 98,06 Zmluva 6548511823 LE692AM - poistenie havarijné 29.03.18-29.06.2018 09.3.2018
20180080 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 266,21 266,21 Orange 03/2018 12.3.2018
20180081 2182300120 ŠEVT a. s. Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK   31331131 EUR 101,06 101,06 017/2018 Spotreba kanc.materiálu - obálky na CD 12.3.2018
20180082 418030077 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 72,00 72,00 Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 2. preddavok 19.3.2018
20180083 2018001 DROGÉRIA Závada 76, 05401 Levoča, SK   50093355 EUR 159,92 159,92 025/2018 Nákup,spotreba drogistického materiálu 19.3.2018
20180084 2018002 KLUB FOTOPUBLICISTOV Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK   30197465 EUR 85,00 85,00 024/2018 Účasť na súťažiach Svět Knihy Praha, Medzinárodný 19.3.2018
20180085 20180352 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK   45691312 EUR 86,40 86,40 021/2018 Tlač Podací lístok A6,Adresný lístok A6 po 6000 ks 19.3.2018
20180086 1213800122 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA Hradby 2, 05401 Levoča, SK   35528052 EUR 95,60 95,60 Prenájom zbernej nádoby 2018 20.3.2018
20180087 4590943616 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 88,36 88,36 PHM 21.3.2018
20180088 20180243 BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava, SK   00685399 EUR 7406,32 7406,32 014/2018 Nákup DHM, spotreba materiálu 21.3.2018
20180089 6541420478 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 50,17 50,17 Zmluva 6541420478 LE435AL - poistenie zákonné 2Q 2018 23.3.2018
20180090 6561756796 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 48,64 48,64 Zmluva 6561756796 LE692AM - poistenie zákonné 2Q 2018 23.3.2018
20180091 518111774 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 210,94 210,94 Vodné,stočné,zrážky Š 20.02.2018-20.03.2018 26.3.2018
20180092 2018024 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 828,00 828,00 027/2018 Nákup materiálu - Box na DVD 28.3.2018
20180093 2018051 MGR. KOŇAK AMBRÓZ Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK   37178091 EUR 300,00 300,00 Mandátna zmluva Požiarny technik 1Q 28.3.2018
20180094 3018913335 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 2998,80 2998,80 030/2018 Kupóny 04/2018 28.3.2018
20180096 180029 ZONIC - JOZEF ZORIČÁK Ružová 36, 05401 Levoča, SK   37479369 EUR 131,45 131,45 033/2018 Nákup DHM,spotreba elektromateriálu 03.4.2018
20180097 1422018150 VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK   10757597 EUR 32,38 32,38 026/2018 Reprezentačné 03.4.2018
20180098 9707760418 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 04/2018 03.4.2018
20180099 9707770418 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 04/2018 03.4.2018
20180100 7229150201 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 04/2018 03.4.2018
20180101 1820300066 PETIT PRESS a.s. Letná 47, 04001 Košice, SK   35790253 EUR 116,00 116,00 Predplatné SME.sk 2018 - 4 vstupy 04.4.2018
20180102 1800637 Fecupral s.r.o. Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš, SK   36448974 EUR 190,06 190,06 029/2018 Odvoz odpadu-IMA,DHM,tonery,žiarivky,batérie,elekt 04.4.2018
20180103 2182004653 ŠEVT a. s. Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK   31331131 EUR 54,73 54,73 031/2018 Spotreba materiálu - obálky CD 04.4.2018
20180095 1803249 smolka.sk, s.r.o. Nemocničná 1945/29-116, 02601 Dolný Kubín, SK   36423742 EUR 207,98 207,98 028/2018 Nákup DHM - lanká,clipy,háčiky,spojky 03.4.2018
20180104 180118 VANOKU, s. r. o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK   36612758 EUR 83,04 83,04 032/2018 Nákup DHM - doska sendvičová 04.4.2018
20180105 11013357 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 04/2018 04.4.2018
20180106 8205994215 SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK   35763469 EUR 28,01 28,01 Telefón 03/2018 04.4.2018
20180107 4590950293 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 225,81 225,81 Nákup PHM,voda do ostrekovača 06.4.2018
20180108 1180427867 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 62,04 62,04 Hovory 03/2018 06.4.2018
20180109 9001112951 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 37,70 37,70 Poštovné,poštový priečinok 03/2018 11.4.2018
20180110 7010677471 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK   36677281 EUR 2383,87 2383,87 Elektrina 03/2018 11.4.2018
20180111 1180427989 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 04/2018 12.4.2018
20180112 582018 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC Michalská 1, 81417 Bratislava, SK   30845181 EUR 180,00 180,00 Členský príspevok 2018 - SAK 12.4.2018
20180113 1800011 Miroslav Ušák J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK   41971337 EUR 475,31 475,31 037/2018 Oprava automobilu LE435AL-alternárot,sviečky 12.4.2018
20180114 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 279,60 279,60 Orange 04/2018 13.4.2018
20180115 10180322 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK   36287229 EUR 114,00 114,00 Školenie Ochrana osobných údajov 13.4.2018
20180116 20180505 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK   45691312 EUR 450,30 450,30 035/2018 Tlač Priezor 2/2018 - 190 ks 13.4.2018
20180117 18001128 MEDIATEL spol. s r. o. Miletičova 21, 82108 Bratislava, SK   38559415 EUR 150,00 150,00 Poplatky za telefónne čísla v Zlatých stránkach 14.4.2018
20180118 17042018 PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ Levočská 126, 05301 Harichovce, SK   35319330 EUR 63,90 63,90 039/2018 Prezutie pneumatík, opava pneumatiky 18.4.2018
20180119 8837780387 RTVS, s. r. o. Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK   47232480 EUR 55,74 55,74 Koncesionárske poplatky 2Q 18.4.2018
20180120 418040057 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 84,00 84,00 Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 3.preddavok 21.4.2018
20180121 4590956675 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 251,01 251,01 PHM,voda do ostrekovačov,umytie auta,karta poplato 21.4.2018
20180122 1801100725 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, 82109 Bratislava, SK   35955678 EUR 676,20 676,20 020/2018 Konfigurácia a výmena IBM 2TB 23.4.2018
20180123 1801031 ABK spol. s r.o. J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK   36202517 EUR 49,79 49,79 Kontrola PSN Š 1Q 23.4.2018
20180124 1801030 ABK spol. s r.o. J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK   36202517 EUR 129,64 129,64 Kontrola EPS,PSN NMP 1Q, výmena batérie12V/7Ah 23.4.2018
20180125 132018 SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV Michalská 1, 81479 Bratislava, SK   00178594 EUR 66,00 66,00 Členský príspevok 2018-Spolok slovenských knihovní 23.4.2018
20180126 201805 Ing. Rastislav Slodičák Lomnická 15, 05401 Levoča, SK   37477897 EUR 350,00 350,00 034/2018 Projektová dokumentácia chodník Š 23.4.2018
20180127 643174507 Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. Teplická cesta 5061/9, 05801 Poprad, SK   35883103 EUR 1555,50 1555,50 Zmluva 6430075613 Nákup DHM - súprava sedacia 27.4.2018
20180128 3018917708 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 3214,80 3214,80 042/2018 Kupóny 05/2018 27.4.2018
20180129 518119231 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 208,75 208,75 Vodné,stočné,zrážky Š 21.03.2018-19.04.2018 27.4.2018
20180130 9707760518 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 05/2018 02.5.2018
20180131 9707770518 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 05/2018 02.5.2018
20180132 7249116072 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 05/2018 02.5.2018
20180133 21805001 Gratex International, a. s. GBC IV, Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava, SK   35743468 EUR 899,76 899,76 046/2018 Nákup materiálu - tonery 03.5.2018
20180134 1810201 SUNTEQ spol. s r. o. Nám. Slobody 1, 97101 Prievidza, SK   30226406 EUR 176,00 176,00 040/2018 Nákup softvéru CUBASE 2 ks 03.5.2018
20180135 11013764 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 05/2018 03.5.2018
20180136 2018040 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 114,49 114,49 041/2018 Nákup softvéru COREL, spotreba materiálu 09.5.2018
20180137 2018041 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 972,00 972,00 049/2018 Nákup materiálu - CDR Verbatim AZO 10.5.2018
20180138 2018042 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 756,00 756,00 050/2018 Nákup materiálu - CDR PRINTTAB 10.5.2018
20180139 91800133 ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK   31394981 EUR 372,84 372,84 Zmluva WEB stránka 2Q 10.5.2018
20180140 8207989206 SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK   35763469 EUR 28,01 28,01 Telefón 04/2018 10.5.2018
20180141 4590966941 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 314,96 314,96 PHM,voda do ostrekovačov 10.5.2018
20180142 7010680112 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK   36677281 EUR 1507,33 1507,33 Elektrina 04/2018 11.5.2018
20180143 1180535071 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 60,59 60,59 Hovory 04/2018 11.5.2018
20180144 9001121019 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 200,10 200,10 Poštovné,poštový priečinok 04/2018 11.5.2018
20180145 1180535383 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 05/2018 14.5.2018
20180146 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 281,11 281,11 Orange 05/2018 14.5.2018
20180147 12018 BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK   33057931 EUR 994,50 994,50 047/2018 Nákup materiálu - tašky expedičné 17.5.2018
20180148 22018 BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK   33057931 EUR 855,00 855,00 048/2018 Nákup materiálu - tašky expedičné na DVD 17.5.2018
20180149 6541424305 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 121,87 121,87 Zmluva 6541424305 LE435AL - poistenie havarijné 26.05.18-26.08.2018 17.5.2018
20180150 518124551 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 85,78 85,78 Vodné,stočné,zrážky NMP 06.02.2018-10.05.2018 17.5.2018
20180151 201807 PREaS VIERA CHOVANCOVÁ Nová 79, 05401 Levoča, SK   34800654 EUR 306,00 306,00 056/2018 Nákup softvéru - ABBY FINEREADER14 - 3 ks 18.5.2018
20180152 20180029 MGR. TIBOR HUJDIČ Poloreckého 2701/9, 85104 Bratislava, SK   44812078 EUR 114,00 114,00 055/2018 Kultúrne podujatie Čítanie s Mrkvičkom 18.5.2018
20180153 1418008303 SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16, 04011 Košice, SK   31703186 EUR 581,76 581,76 044/2018 Spotreba materiálu - vernitlátor radiálny 4 ks 21.5.2018
20180154 1162443221 MARTINUS.SK, s. r. o. M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK   36440531 EUR 983,41 983,41 051/2018 Nákup kníh 21.5.2018
20180155 20180689 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK   45691312 EUR 21,60 21,60 052/2018 Tlač textov Majster Pavol300x555mm-7x,650x406mm-1x 21.5.2018
20180156 1800019 Miroslav Ušák J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK   41971337 EUR 552,49 552,49 057/2018 Oprava automobilu LE692AM-olej,filter,čap,brzdy 23.5.2018
20180157 122180670 SCP Papier, a. s. Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK   36373583 EUR 532,20 532,20 058/2018 Nákup materiálu - papier MAESTRO 80g A4 - 200 bal. 23.5.2018
20180158 180165 VANOKU, s. r. o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK   36612758 EUR 406,32 406,32 059/2018 Nákup materiálu - fólia zrkadlová 100x70cm-20 bal. 23.5.2018
20180159 20181197 DECS CONSULTING, spol. s r. o. Mierová 83, 82105 Bratislava, SK   31322271 EUR 225,48 225,48 054/2018 Nákup materiálu - hrebene plastové 28.5.2018
20180160 3328180000 SCP Papier, a. s. Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK   36373583 EUR 430,20 430,20 058/2018 Nákup materiálu - lepenka UNIBOARD-S500g/m2-0,71kg 28.5.2018
20180161 3018922093 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 3306,00 3306,00 060/2018 Kupóny 06/2018 29.5.2018
20180162 518129005 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 220,90 220,90 Vodné,stočné,zrážky Š 20.04.2018-23.05.2018 30.5.2018
20180163 1805119 DAS Levoča, spol. s r. o. Kežmarská cesta 68, 05401 Levoča, SK   31694870 EUR 198,00 198,00 043/2018 Odborná prehliadka elektrických strojov 30.5.2018
20180164 418050083 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 110,00 110,00 Predplatné Pracovné právo 2018 - 2. preddavok 18.5.2018
20180165 2721800529 MESTO LEVOČA Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK   00329321 EUR 1430,00 1430,00 Komunálny odpad 2018 22.5.2018
20180166 1028800142 MESTO LEVOČA Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK   00329321 EUR 1176,57 1176,57 Daň z nehnuteľnosti 2018 22.5.2018
20180167 2602018150 VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK   10757597 EUR 9,60 9,60 059/1/2018 Reprezentačné 01.6.2018
20180168 2180086 OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL Jakobyho 1, 04001 Košice, SK   14394979 EUR 1060,98 1060,98 061/1/2018 Oprava kopírky BIZHUB 220 - výmena valcov 01.6.2018
20180169 1805116 Gratex International, a. s. GBC IV, Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava, SK   35743468 EUR 276,79 276,79 061/2018 Nákup materiálu - tonery do kopírky 01.6.2018
20180170 9707760618 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 06/2018 02.6.2018
20180171 9707770618 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 06/2018 02.6.2018
20180172 7254133252 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 06/2018 02.6.2018
20180173 11014149 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 06/2018 04.6.2018
20180174 1810254 SUNTEQ spol. s r. o. Nám. Slobody 1, 97101 Prievidza, SK   30226406 EUR 1679,40 1679,40 062/2018 Nákup DHM - iMac Apple 05.6.2018
20180175 1022624401 SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK   35763469 EUR 28,01 28,01 Telefón 05/2018 05.6.2018
20180176 4590979896 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 337,16 337,16 PHM, voda do ostrekovačov 06.6.2018
20180177 7010682330 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK   36677281 EUR 1121,65 1121,65 Elektrina 05/2018 08.6.2018
20180178 9001127687 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 36,40 36,40 Poštovné,poštový priečinok 05/2018 11.6.2018
20180179 1180626542 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 58,08 58,08 Hovorné 05/2018 11.6.2018
20180180 1180626351 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 06/2018 11.6.2018
20180181 6548511823 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 98,06 98,06 Zmluva 6548511823 LE692AM - poistenie havarijné 29.06.18-29.09.2018 11.6.2018
20180182 222180173 TATRA CLIMA, s.r.o. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK   36491047 EUR 673,38 673,38 038/2018 Revízia klimatizačných zariadení 11.6.2018
20180183 1804069801 SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK   36631124 EUR 131,53 131,53 Predplatné časopisov 2P 11.6.2018
20180184 2018005 DROGÉRIA Závada 76, 05401 Levoča, SK   50093355 EUR 286,16 286,16 066/2018 Nákup, spotreba drogistického materiálu 11.6.2018
20180185 418060057 PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK   31592503 EUR 84,00 84,00 Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 4.preddavok 14.6.2018
20180186 20180906 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK   45691312 EUR 450,30 450,30 064/2018 Tlač Priezor 3/2018 - 190 ks 14.6.2018
20180187 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 289,25 289,25 Orange 06/2018 14.6.2018
20180188 18541348 DECODOM, spol. s r.o. Pilska 7, 95513 , SK   36305073 EUR 179,00 179,00 Nákup DHM 14.6.2018
20180189 18541349 DECODOM, spol. s r.o. Pilska 7, 95513 , SK   36305073 EUR 1065,64 1065,64 045/2018 Nákup DHM - kuchynská linka 14.6.2018
20180190 1800020 Miroslav Ušák J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK   41971337 EUR 713,82 713,82 068/2018 Oprava automobilu LE435AL-výmena tlmičov,oleja,fil 21.6.2018
20180191 72018 Ján Strelko Vrbov 145, 05972 Vrbov, SK   41351835 EUR 20,00 20,00 069/2018 Nákup DHM 21.6.2018
20180192 18410627 B2B PARTNER, s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK   44413467 EUR 243,60 243,60 067/2018 Nákup DHM - kreslá LUGO 21.6.2018
20180193 6561756796 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 48,64 48,64 Zmluva 6561756796 LE692AM - poistenie zákonné 3Q 2018 22.6.2018
20180194 6541420478 KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK   00585441 EUR 50,17 50,17 Zmluva 6541420478 LE435AL - poistenie zákonné 3Q 2018 22.6.2018
20180195 4590986519 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 134,47 134,47 PHM,voda do ostrekovačov 22.6.2018
20180196 3018927410 DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK   36391000 EUR 3252,37 3252,37 070/2018 Kupóny 07/2018 28.6.2018
20180197 201860330 MEDIATECH CENTRAL EUROPE, a.s. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK   35772581 EUR 741,60 741,60 036/2018 Nákup DHM - mikrofóny headset 28.6.2018
20180198 518138860 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK   36500968 EUR 217,86 217,86 Vodné,stočné,zrážky Š 24.05.2018-25.06.2018 28.6.2018
20180199 2018103 MGR. KOŇAK AMBRÓZ Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK   37178091 EUR 300,00 300,00 Mandátna zmluva Požiarny technik 2Q 02.7.2018
20180200 9707760718 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0076/15 Ochrana objektu Š 07/2018 02.7.2018
20180201 9707770718 KR PZ PREŠOV Štúrova 7, 08001 Prešov, SK   00735850 EUR 12,28 12,28 Zmluva 9/7/07/0077/15 Ochrana objektu NMP 07/2018 02.7.2018
20180202 7219234531 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK   35815256 EUR 1226,00 1226,00 Plyn 07/2018 02.7.2018
20180203 8212121485 SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK   35763469 EUR 28,01 28,01 Telefón 06/2018 03.7.2018
20180204 4590993220 SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK   31322832 EUR 233,85 233,85 PHM,voda do ostrekovač.,umytie auta,žiarovky,WD40 09.7.2018
20180205 11014580 LEVONET spol. s r. o. Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK   36480983 EUR 520,00 520,00 Zmluva 9480 Internet GARANT 07/2018 10.7.2018
20180206 2018000968 MEDISON, s. r. o. Obchodná 16, 04011 Košice, SK   36679135 EUR 270,00 270,00 Pracovná zdravotná služba - 2.polrok 10.7.2018
20180207 1180738001 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 164,02 164,02 Prenájom IP telefónov 07/2018 10.7.2018
20180208 1180738267 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK   35680202 EUR 102,44 102,44 Hovorné 06/2018 10.7.2018
20180209 7010684918 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK   36677281 EUR 935,21 935,21 Elektrina 06/2018 11.7.2018
20180210 37691482 ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK   35697270 EUR 282,77 282,77 Orange 07/2018 12.7.2018
Na začiatok stránky Tlač stránky