Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Zoznam učebníc PDF

 • Project Explore 4 , Paul Kelly, info
 • Project Explore 3+, Diana Pye, info
 • Project Explore 3, Sylvia Wheeldon, info
 • Project Explore 4 Pracovný zošit, Paul Kelly, info
 • Project Explore 3+ Pracovný zošit, Diana Pye, info
 • Project Explore 3 Pracovný zošit, Sylvia Wheeldon, info
 • Fyzika pre 2. ročník gymnázia, Emanuel Svoboda, info
 • Tvorivá informatika 2. zošit s internetom, Andrea Hrušecká, info
 • Tvorivá informatika 1. zošit. S internetom, Mário Varga, info
 • Chémia - Základy chemického deja a jeho zákonitosti, Peter Silný, info
 • Základy ekonómie a ekonomiky, Rudolf Šlosár, info
 • Slovenský jazyk pre stredné školy 2, Milada Caltíková, info
 • Slovenský jazyk 2 pre stredné školy - cvičebnica, Milada Caltíková, info
 • Nový slovenský jazyk 2 pre stredné školy , Milada Caltíková, info
 • Literatúra 2 pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl, Viliam Obert, info
 • Čítanka 2 pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl, Natália Ihnátková, info
 • Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre gymnáziá s osemročným štúdiom, Mária Nogová, info
 • Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Alena Drozdíková, info
 • Geografia pre 2. ročník gymnázií, Ladislav Tomláči, info
 • Základy sociológie, Ján Sopóci, info
 • Základy psychológie, Marián Košč, info
 • Základy práva (Základy práva a ochrana spotrebiteľa), Alexandra Krsková, info
 • Základy politológie (Človek v politike), Rastislav Tóth, info
 • Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, Jaromír Novák, info
 • Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií, Erich Mistrík, info
 • Vzťahy a zodpovednosť. Katolícke náboženstvo , Anna Gembalová, info
 • Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Jana Višňovská, info
 • Dejepis. Národné dejiny pre 2. ročník gymnázií, Július Bartl, info
 • Dejepis. Svetové dejiny pre 2. ročník gymnázií, Miroslav Kamenický, info
 • Chémia pre 2. ročník gymnázií so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Jarmila Kmeťová, info
 • Fyzika pre 2. ročník gymnázií, Ján Pišút, info
 • Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ, zošit 1, Funkcie II, Tomáš Hecht, info
 • Matematika pre 2. ročník gymnázií a SOŠ, zošit 1, Funkcie I, Tomáš Hecht, info
 • Fyzika pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Peter Demkanin, info
 • Matematika pre 2. ročník gymnázií druhá časť, Zbyněk Kubáček, info
 • Matematika pre 2. ročník gymnázií prvá časť, Zbyněk Kubáček, info
 • Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl, Anna Bocková, info
 • Občianska Náuka pre 3. ročník gymnázia, Daniela Ďurajková, info
 • Biológia pre gymnáziá 4, Katarína Ušáková, info
 • Matematika 6, Zuzana Berová, Peter Bero, info
 • Hudobná výchova pre 6. ročník základnej školy, Eva Langsteinová, Belo Felix, info
 • Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Ladislav Tolmáči, Daniel Gumák, František Križan, Terézia Tolmáčiová, info
 • Project Explore 2, Sylvia Wheeldon, info
 • Project Explore 2 - pracovný zošit, Sylvia Wheeldon, info
 • Matematika pre gymnáziá a stredné školy - Pracovný zošit 3, Dományová, Mária, info
 • Matematika pre gymnáziá a stredné školy - Pracovný zošit 2, Mlynarčíková, Marta, info
 • Matematika pre gymnáziá a stredné školy - Pracovný zošit 1, Miroslava Konrádová, info
 • Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl, Caltíková, Milada, info
 • Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl - cvičebnica, Milada Caltíková, Zuzana Lorencová, Alena Polakovičová, Ľubica Stárková, info
 • Názvoslovie anorganických látok, Sirota, Anton; Adamkovič, Emil, info
 • Matematika pre gymnáziá : Úvod : Teória čísel, Smida, Jozef; Šedivý, Jaroslav, info
 • Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ: Zošit 4 - Kombinatorika, Tomáš Hecht, info
 • Literatúra I. pre stredné školy - učebnica, Alena Polakovičová, Milada Caltíková,, info
 • Headway Pre-Intermediate Workbook without key, John and Liz Soars, info
 • Headway Pre-Intermediate Student's Book, John and Liz Soars with Danica Gondová, info
 • Geografia pre 1. ročník gymnázia : pracovný zošit s miniatlasom, Vaňková, Zuzana; Nogová, Mária, info
 • Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Peter Likavský, info
 • Fyzika pre 1. ročník gymnázia, Václav Koubek, Viera Lapitková, Peter Demkanin, info
 • Biológia 7 pre gymnáziá : praktické cvičenia a seminár, Ušáková, Katarína; Čipková, Elena, info
 • Matematika pre 1. ročník gymnázia, ÚVOD, TEÓRIA ČÍSEL , Jozef Smida, Jaroslav Šedivý, Júlia Lukátšová, Jindřich Vocelka, info
 • Funkcie 1 : pre 1. ročník gymnázia, Oldřich Odvárko, info
 • Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl, Michal Bada, Anna Bocková, Branislav Krasnovský, Ján Lukačka, Mária Tonková, info
 • Matematika pre 1. ročník gymnázií, Zbyněk Kubáček, info
 • Geografia pre 1. ročník gymnázií, Mária Bizubová, info
 • Fyzika pre 2. ročník gymnázií : elektrické pole : elektrický prúd, Emanuel Svoboda, info
 • Biológia pre gymnáziá 3, Biológia a etológia živočíchov, Katarína Ušáková, info
 • Matematika pre 1. ročník gymnázia, Jozef Smida, Jaroslav Šedivý, Júlia Lukátšová, Jindřich Vocelka, Jozef Smida, Milan Spál, info
 • Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy, Tibor Žilka, Viliam Obert, Mária Ivanová, info
 • Literatúra 1 pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl, Viliam Obert, Mária Ivanová, Marta Keruľová, info
 • Čítanka 1 pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl, Natália Ihnátková, Mária Fedorová, Mária Jablonská, Valéria Krahulcová, Rudolf Trutz, info
 • Slovenský jazyk pre 1.-4. ročník stredných škôl , Katarína Hincová, Alexandra Húsková, info
 • Geografia pre 1. ročník gymnázií , 2. diel, Jozef Mládek, info
 • Geografia pre 1. ročník gymnázií, 1. diel, Ľudovít Mičian, info
 • Fyzika pre 1. ročník gymnázií, Jaroslav Vachek, info
 • Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom , Jarmila Kmeťová, info
 • Umenie a kultúra : učebnica pre 1. ročník gymnázií, Erich Mistrík, info
 • Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl , cvičebnica, Monika Kuchariková, Alexandra Húsková, Katarína Hincová, info
 • Dejepis pre 1. ročník gymnázií, Július Bartl, Miroslav Kamenický, Pavol Valachovič, info
 • Biológia pre gymnáziá 2 , Vývoj, systém a ekológia rastlín, Katarína Ušáková, info
 • Biológia pre gymnáziá 1 , Biológia bunky a rastlín, Katarína Ušáková, info
 • Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy, Tibor Žilka, Viliam Obert, Mária Ivanová, info
 • Bájky, Ivan Andrejevič Krylov, info
 • Za siedmimi divmi sveta, Vojtech Zamarovský, info
 • Bedári 5, Victor Hugo, info
 • Bedári 4, Victor Hugo, info
 • Nám sa ešte nechce spať, Daniel Hevier, info
 • Strakáč a Tioni, Daniel Rušar, info
 • Kubko nechce čítať, Petra Braunová, info
 • Mor ho!, Samo Chalupka, info
 • Dva roky prázdnin, Jules Verne, info
 • Ezopské bájky, Ezop, info
 • Červené víno, František Hečko, info
 • Bedári 2, Victor Hugo, info
 • Bedári 1, Victor Hugo, info
 • Bedári 3, Victor Hugo, info
 • Pred skúškou, Martin Kukučín, info
 • Zo starej horárne, Mária Haštová, info
 • Výtvarná výchova pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Ladislav Čarný, info
 • Šlabikár pre 3. ročník špeciálnych základných škôl (variant B), Silvia Škultétyová, info
 • Chémia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Leontína Glatzová, info
 • Šlabikár pre 2. ročník špeciálnych základných škôl (variant B), Silvia Škultétyová, info
 • Cesta dôvery, Ľubomíra Pružinská, info
 • Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Daniela Petríková, info
 • Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy, Ladislav Čarný, info
 • Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Viera Kolbaská, info
 • Výber z diela, Pavol Országh Hviezdoslav, info
 • Staré grécke bájde a povesti, Eduard Petiška, info
 • Slovenské ľudové balady, Jiří Horák, info
 • Ežo Vlkolinský, Pavol Országh Hviezdoslav, info
 • Poézia, Ján Botto, info
 • Nie je škola ako škola, Mária Ďuríčková, info
 • Chémia pre 9. ročník osobitných škôl, Leontína Glatzová, info
 • Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Mária Uhereková, info
 • Volanie divočiny, Jack London, info
 • Radostná cesta lásky, Daniela Balážová, info
 • S Nikou a Leom nikdy nie je nuda :, Paulína Feriancová, info
 • Slovenský jazyk pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Jozef Belanský, info
 • Tajný denník Adriana Mola 13 a 3/4-ročného, Sue Townsendová, info
 • Poznávanie cez dialóg, Daniela Tribulová, info
 • Vyslov, čítaj..., Renáta Sečánska, info
 • Občianska výchova pre 9. ročník špeciálnej základnej školy, Marta Rejková, info
 • Matematika pre 6. ročník špeciálnej základnej školy, Lýdia Melišková, info
 • Prírodoveda pre tretiakov, Rút Dobišová Adame, info
 • Prírodoveda pre tretiakov, Rút Dobišová Adame, info
 • Prírodoveda pre štvrtákov, Rút Dobišová Adame, info
 • Prírodoveda pre štvrtákov, Rút Dobišová Adame, info
 • Vlastiveda pre štvrtákov, Jana Dudášová, info
 • Vlastiveda pre štvrtákov, Jana Dudášová, info
 • Vlastiveda pre štvrtákov, Jana Dudášová, info
 • Vlastiveda pre štvrtákov, Jana Dudášová, info
 • Vlastiveda pre tretiakov, Jana Dudášová, info
 • Matematika pre 4. ročník špeciálnej základnej školy, Janka Rýglová, info
 • Zodpovednosť človeka, Vlastimil Bajužík, info
 • Dôstojnosť človeka, Tibor Reimer, info
 • Sloboda človeka, Slávka Rusnáková, info
 • Poznávanie pravdy, Emil Rešetár, info
 • Čunovo, Jive Maász, info
 • Prvouka pre druhákov, Rút Dobišová Adame, info
 • Robinson Crusoe, Daniel Defoe, info
 • Poznávanie nádeje, Patrik Bacigál, info
 • Cesta viery, Martina Baginová, info
 • Cesta dôvery, Ľubomíra Pružinská, info
 • Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Rút Dobišová Adame, info
 • Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Mojtová-Bernátová, info
 • Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Mojtová-Bernátová, info
 • Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Mojtová-Bernátová, info
 • Prírodopis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Milina Rašlová, info
 • Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Viera Lapitková, info
 • Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, Silvia Škultétyová, info
 • Cesta zodpovednosti, Jana Hurajtová, info
 • Matematika 9 1. časť, Viera Kolbaská, info
 • Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Daniela Ďurajková, info
 • Biológia pre 5. ročník základnej škôly, Mária Uhereková, info
 • Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Mária Uhereková, info
 • Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Viera Lapitková, info
 • Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Helena Vicenová, info
 • Pátrame po minulosti, Dušan Kováč, info
 • Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Ján Žabka, info
 • Výtvarná výchova pre 5. ročník základnej školy, Ladislav Čarný, info
 • Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Viera Lapitková, info
 • Šlabikár pre 5. ročník špeciálnych základných škôl (variant B), Silvia Škultétyová, info
 • Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych základných škôl (variant B), Silvia Škultétyová, info
 • Dopravná výchova pre 4. ročník základnej školy, Mária Kožuchová, info
 • Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy, Mária Kožuchová, info
 • Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Helena Kopecká, info
 • Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Alena Drozdíková, info
 • Fyzika pre 8. ročník základnej školy a pre 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Viera Lapitková, info
 • Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl, Zuzana Hirschnerová, info
 • Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl, Rút Adame, info
 • Literárna výchova pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Daniela Petríková, info
 • Čarodejnice, Roald Dahl, info
 • Matematika pre 4. ročník základnej školy, Pavol Černek, info
 • Matematika pre 3. ročník základnej školy, Pavol Černek, info
 • Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Mária Uhereková, info
 • Šlabikár pre 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B), Silvia Škultétyová, info
 • Fyzika pre 6. ročník základných škôl, Viera Lapitková, info
 • Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Helena Vicenová, info
 • Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Marcela Bednárová, info
 • Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, Silvia Škultétyová, info
 • Čítanka pre 4. ročník základných škôl, Zuzana Hirschnerová, info
 • Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Ján Žabka, info
 • Matematika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Ján Žabka, info
 • Matematika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Ján Žabka, info
 • Matematika pre 5. ročník ZŠ, Ján Žabka, info
 • Matematika pre 5. ročník ZŠ, Ján Žabka, info
 • Matematika pre 4. ročník základnej školy, Pavol Černek, info
 • Dejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Ján Lukačka, info
 • Prírodopis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Emília Mošková, info
 • Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Jarmila Krajčovičová, info
 • Slovenský jazyk pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Jozef Belanský, info
 • Slovenský jazyk pre 6. ročník špeciálnych základných škôl, Jozef Belanský, info
 • Prešporský zvon, Mária Ďuríčková, info
 • Literárna výchova pre 5. ročník základných škôl, Jarmila Krajčovičová, info
 • Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl, Zuzana Hirschnerová, info
 • Pracovné listy k zmyslovej výchove pre 1.-3. ročník špeciálnych základných škôl (variant B), Jana Dubovská, info
 • Vecné učenie pre 1., 2., 3. ročník špeciálnych základných škôl, Eva Rosskopfová, info
 • Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Jarmila Krajčovičová, info
 • Matematika pre 3. ročník základnej školy, Pavol Černek, info
 • Matematika pre 4. ročník základnej školy, Pavol Černek, info
 • Matematika pre 3. ročník základnej školy, Pavol Černek, info
 • Matematika pre 6. ročník špeciálnych základných škôl, Lumír Krejza, info
 • Matematika pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Lumír Krejza, info
 • Fyzika pre 7 ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Viera Lapitková, info
 • Matematika pre 2. ročník základných škôl ; Geometria pre 2. ročník základných škôl, Pavol Černek, info
 • Matematika pre 2. ročník základných škôl ; Geometria pre 2. ročník základných škôl, Pavol Černek, info
 • Matematika pre 1. ročník základných škôl, Brigita Lehoťanová, info
 • Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Ján Žabka, info
 • Čítanka pre 1. ročník základných škôl, Lýdia Virgovičová, info
 • Šlabikár pre 1. ročník základných škôl, Lýdia Virgovičová, info
 • Šlabikár pre 1. ročník základných škôl, Lýdia Virgovičová, info
 • Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Daniela Petríková, info
 • Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Branislav Krasnovský, info
 • Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Veronika Maňková, info
 • Matematika pre 6. ročník špeciálnych základných škôl, Lumír Krejza, info
 • Matematika pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Lumír Krejza, info
 • Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Jozef Belanský, info
 • Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Jozef Belanský, info
 • Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Jozef Belanský, info
 • Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Eva Brestenská, info
 • Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Ján Žabka, info
 • Literárna výchova pre 6. ročník základných škôl, Daniela Petríková, info
 • Dunajská kráľovná, Mária Ďuríčková, info
 • Čítanka pre 9. ročník špeciálnych škôl, Mariana Jomová, info
 • Slovenský jazyk pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Jozef Belanský, info
 • Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl, Jarmila Krajčovičová, info
 • Matematika pre 1. ročník základných škôl, Brigita Lehoťanová, info
 • Občianska náuka pre 6. ročník základných škôl, Alena Drozdíková, info
 • Dejepis pre 5. ročník základných škôl, Margita Miháliková, info
 • Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl, Jarmila Krajčovičová, info
 • Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, Eva Gelányiová, info
 • Matematika pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, Janka Rýglová, info
 • Matematika pre 3. ročník špeciálnych základných škôl, Janka Rýglová, info
 • Matematika pre 3. ročník špeciálnych základných škôl, Janka Rýglová, info
 • Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl, Ladislav Čarný, info
 • Hudobná výchova pre 6. ročník špeciálnych základných škôl, Mária Žikavská, info
 • Hudobná výchova pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Mária Žikavská, info
 • Hudobná výchova pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Mária Žikavská, info
 • Hudobná výchova pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Mária Žikavská, info
 • Prírodopis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Milina Rašlová, info
 • Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Viera Lapitková, info
 • Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Viera Lapitková, info
 • Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Mojtová-Bernátová, info
 • Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Mojtová-Bernátová, info
 • Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Mojtová-Bernátová, info
 • Prírodopis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Milina Rašlová, info
 • Prírodopis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Milina Rašlová, info
 • Prírodopis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Občianska výchova pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Marta Rejková, info
 • Občianska výchova pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Marta Rejková, info
 • Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl, Silvia Škultétyová, info
 • Zemepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Bernátová-Mojtová, info
 • Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Bernátová-Mojtová, info
 • Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Viera Lapitková, info
 • Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Mojtová-Bernátová, info
 • Zemepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Mojtová-Bernátová, info
 • Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Kvetoslava Mojtová-Bernátová, info
 • Vlastiveda pre 6. ročník špeciálnych základných škôl, Silvia Škultétyová, info
 • Čítanka pre 6. ročník špeciálnych základných škôl, Mária Barancová, info
 • Čítanka pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Mária Barancová, info
 • Matematika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Matematika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Matematika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Matematika pre 6. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Matematika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Matematika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Matematika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Matematika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Čítanka pre 8. ročník špeciálnych základných škôl, Mária Barancová, info
 • Etická výchova pre 1. ročník základných škôl, Eva Ivanová, info
 • Etická výchova pre 2. ročník základných škôl, Eva Ivanová, info
 • Etická výchova pre 3. ročník základných škôl, Eva Ivanová, info
 • Etická výchova pre 4. ročník základných škôl, Eva Ivanová, info
 • Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií, Ladislav Čarný, info
 • Čítanka pre 2. ročník základných škôl, Margaréta Nosáľová, info
 • Bodka, čiarka, palička, poslúchaj ma ručička, Dagmar Píšová, info
 • Vyslov, čítaj, Renáta Sečánska, info
 • Šlabikár pre 1. ročník špeciálnych základných škôl (variant B), Silvia Škultétyová, info
 • Hudobná výchova pre 4. ročník základných škôl, Eva Langsteinová, info
 • Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl, Eva Langsteinová, info
 • Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl, Eva Langsteinová, info
 • Hudobná výchova pre 1. ročník základných škôl, Ľubica Kopinová, info
 • Hudobná výchova pre 5. ročník základných škôl, Eva Langsteinová, info
 • Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl, Jarmila Krajčovičová, info
 • Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, Eva Dienerová, info
 • Matematika pre 2. ročník základných škôl, Pavol Černek, info
 • Dopravná výchova pre 2. ročník základných škôl, Mária Kožuchová, info
 • Dopravná výchova pre 1. ročník základných škôl, Mária Kožuchová, info
 • Vyslov, čítaj..., Renáta Sečánska, info
 • Výtvarná výchova, Ladislav Čarný, info
 • Vlastiveda pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Silvia Škultétyová, info
 • Vlastiveda pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Silvia Škultétyová, info
 • Hudobná výchova pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Mária Žikavská, info
 • Hudobná výchova pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, Mária Žikavská, info
 • Slovenský jazyk pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Eva Brestenská, info
 • Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník osobitných škôl, Veronika Maňková, info
 • Pracovné listy k Čítanke pre 3. ročník špeciálnych základných škôl, Veronika Maňková, info
 • Matematika pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Lýdia Melišková, info
 • Pracovné listy z písania pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, Jana Píšová, info
 • Slovenský jazyk pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, Eva Gelányiová, info
 • Maľovaná abeceda, Silvia Škultétyová, info
 • Moje čítanie 1. - 3. časť, Silvia Škultétyová, info
 • Moja kniha 1. časť, Silvia Škultétyová, info
 • Moja kniha 3. časť, Silvia Škultétyová, info
 • Čítanka pre 5. ročník špeciálnych základných škôl, Anna Demianičová, info
 • Makovička, Stanislava Batiková, info
 • Makovička, Stanislava Batiková, info
 • Čítanka pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, Anna Demianičová, info
 • Čítanka pre 3. ročník špeciálnych základných škôl, Veronika Maňková, info
 • Čítanka pre 3. ročník špeciálnych základných škôl, Veronika Maňková, info
 • Moje čítanie 3. časť, Silvia Škultétyová, info
 • Moje čítanie 2. časť, Silvia Škultétyová, info
 • Moje čítanie 1. časť, Silvia Škultétyová, info
 • Moja kniha 2. časť, Silvia Škultétyová, info
 • Moja kniha 1. časť, Silvia Škultétyová, info
 • Hravé počty 3, Eva Brestenská, info
 • Hravé počty 2, Eva Brestenská, info
 • Hravé počty 1, Eva Brestenská, info
 • Matematika pre 2. ročník špeciálnych základných škôl, Janka Rýglová, info
 • Matematika pre 2. ročník špeciálnych základných škôl, Janka Rýglová, info
 • Matematika pre 1. ročník špeciálnych základných škôl, Janka Rýglová, info
 • Matematika pre 1. ročník špeciálnych základných škôl, Janka Rýglová, info
 • Anna zo zeleného domu, Lucy Maud Montgomeryová, info
 • Môj anjel sa vie biť, Roman Brat, info
 • Opice z našej police, Krista Bendová, info
 • Modlitbičky, Milan Rúfus, info
 • Modlitbičky, Milan Rúfus, info
 • Pramienok, Viktória Hlinková, info
 • Kolotoč, Viktória Hlinková, info
 • Jar Adely Ostrolúckej /, Ľudo Zúbek, info
 • Malý princ s autorovými kresbami, Antoine de Saint-Exupéry, info
 • Z poľovníckej kapsy, Rudo Moric, info
 • Tajný denník 13 a 3/4 ročného Adriana Mola, Sue Townsendová, info
 • Jana Eyrová, Charlotte Brontëová, info
 • Tri gaštanové kone, Margita Figuli, info


Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
20%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
21%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
19%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
16%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
24%
Hlasovalo: 333
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím