Úvod › Slovenská autorita pre Braillovo písmo

Slovenská autorita pre Braillovo písmo

Logo Slovenskej autority pre Braillovo písmo: obrázok predstavuje odtlačok prsta s vykreslenými papilárnymi líniami, vo vnútri odtlačku je šesť bodov akoby vystupujúcich z papilárnych línií, ktoré predstavujú jednu bunku Braillovho písma. Pod odtlačkom je nápis SABP. ⠠⠎⠇⠕⠧⠑⠝⠎⠅⠡⠀⠁⠥⠞⠕⠗⠊⠞⠁⠀⠏⠗⠑⠀⠠⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠕⠧⠕⠀⠏⠌⠎⠍⠕

the Braille Authority of Slovakia

Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP) bola zriadená na podporu Braillovho písma na Slovensku v tom najširšom zmysle. Pracovisko SABP na pôde SKN spolu s Radou SABP bude pre všetkých nevidiacich nielen tvoriť príručky zápisu Braillovho písma, ale predovšetkým sa snažiť o to, aby Braillovo písmo bolo dôležitou súčasťou života nevidiacich od útleho detstva, aby ich sprevádzalo od základných škôl, pomáhalo pri štúdiu na stredných či vysokých školách a stalo sa súčasťou praktických činností v každodenných povinnostiach, pri orientovaní sa v priestore, pri usporadúvaní domácnosti alebo pri cestovaní a návštevách úradov či iných verejných priestorov. Budeme pracovať na tom, aby vám všetkým Braillovo písmo naďalej pomáhalo jednoducho a efektívne získavať informácie z okolia.

Kontaktujte nás s akýmikoľvek otázkami či podnetmi týkajúcimi sa Braillovho písma na:

Rada SABP

Členovia Rady SABP

Štatút rady Slovenskej autority pre Braillovo písmo (PDF)

Prekladač do Braillovho písma

Ak si chcete pozrieť grafickú podobu Braillovho zápisu na monitore, použite náš prekladač Braillovho písma. Tento text v Braillovom písme je následne možné skopírovať do textového editoru používajúceho Unicode znakovú sadu a vytlačiť. Prekladač mení symboly latinky na symboly braillovských buniek, v rámci konverzie z jedného znaku unicode na iný znak unicode predstavujúci braillovskú bunku.

Prekladač budeme neustále upravovať podľa vývoja príručky zápisu Braillovho písma a podľa prípadných zistených nezrovnalostí v jeho kóde. V prípade, že v prekladači nájdete nesprávnu konverziu, kontaktujte nás, prosím, na sa.bp@skn.sk.

Link na prekladač Braillovho písma

Prezentácie:

Videoprezentácia používania Braillovho písma

Video presentation of using Braille

Dokumenty:

Braillovo písmo v zahraničí
Klávesové skratky Unicode braillovských buniek
Pravidlá zápisu slovenského Braillovho písma (1996)
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Príručka Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (SK)
UNITED NATIONS - Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol
Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť
Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť - Správa pre Európsku úniu nevidiacich a Európsku komisiu
Braille Teaching and Literacy - A Report for the European Blind Union and European CommissionČlánky:

Tactile Reading 2021

Braillove bodky aj na monitore

Napísali o nás: Priestor na prezentovanie našej práce nám ponúkla aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo svojom časopise Dúha

Od decembra 2020 zastrešujeme Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo

Diskusné príspevky:

Hlavná diskusia Slovenskej autority pre Braillovo písmo 

Tipy a triky pre uľahčenie práce s počítačom a zlepšenie prístupnosti

Na začiatok stránky Tlač stránky