Seminár: Hrebenda putujúci k dnešku


Program

Otvorenie

Ing. František Hasaj, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Matej Hrebenda a knižnica v kontexte odkazu nevidiaceho šíriteľa knižnej kultúry
Ing. Daniela Bonková, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Hrebenda s dobrodincami, o dobrodincoch, oni s ním a o ňom
Mgr. Martin Pliešovský, Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

Hrebendove dni – spomienková rekapitulácia súťaže zrakovo postihnutých recitátorov a autorov
Mgr. Ľudmila Hrehorčáková, Poprad

História písaná zvukom alebo Matej Hrebenda v rozhlasovom archíve
Mgr. Michal Herceg, Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava

Sprievodný program: 
Virtuálna prehliadka Izby Mateja Hrebendu a prehliadka pracovísk SKN

Hrebenda putujúci k dnešku
Gabriela Rerková (článok v Novom živote:)


Fotogaléria
Krajina duše - reportáž RTVS

Na začiatok stránky Tlač stránky