SLOVO, občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike

SLOVO, občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike je samostatným právnym subjektom, ktorý bol vytvorený v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. Je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť, zameranú na podporu tlače pre nevidiacich a slabozrakých občanov SR.


Sídlom OZ Slovo je Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča.

Ak máte záujem podporiť činnosť občianskeho združenia SLOVO finančnou čiastkou, môžete tak urobiť prostredníctvom poštového poukazu v pobočkách Slovenskej pošty, prípadne vkladom na účet OZ SLOVO v bankových pobočkách alebo prostredníctvom internetbankingu.

Adresa príjemcu:

SLOVO, OZ na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v SR
Štúrova 36
054 65 Levoča 


Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:  
SK0309000000000520960662
BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s. je:
GIBASKBX


Ďakujeme.

Stanovy občianskeho združenia SLOVO (PDF, 0.8 MB)

Stanovy občianskeho združenia SLOVO (PDF TXT, 140 kB)

Informácia o príspevkoch OZ SLOVO z 2 % z daní a o dotáciách Ministerstva kultúry SR za obdobie rokov 2018 – 2021


Suma vyzbieraná z 2 % v roku 2018


Kontakt:
tel.: 053 2451210
e-mail: slovo@skn.sk

Na začiatok stránky Tlač stránky