Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Časopisy a kalendáre

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vydáva tieto časopisy a kalendáre:

1. ČASOPISY V BRAILLOVOM PÍSME

NOVÝ ŽIVOT – kmeňový časopis pre nevidiacich, ktorý vychádza od roku 1949. Prináša informácie o živote, práci a dianí v slovenskom slepeckom hnutí, o osobnostiach hnutia nevidiacich a slabozrakých, ale prináša materiály aj o zásadné materiály z oblasti legislatívy.
Evidenčné číslo 202/08
Vychádza raz mesačne.

VIERKA - časopis pre ženy. Orientuje sa na život, prácu, záujmy, potreby, aktivity zrakovo postihnutých žien, s výrazným tematickým podielom populárno-náučných, praktických príspevkov, avšak s prihliadnutím na špecifické podmienky života zrakovo hendikepovaných žien. Pravidelne uverejňuje autorské články z oblasti praktického poradenstva (recepty, ručné práce, praktické rady do domácnosti a pod.).
Evidenčné číslo 483/08
Vychádza dvojmesačne.

MLADOSŤ – časopis pre mladých. Periodikum obsahuje rôzne príspevky pre mladých a o mladých, rozhovory so zaujímavými zrakovo postihnutými mladými ľuďmi, príbehy zo života mladých, rady lekárov, psychológov, autorskú tvorbu nevidiacich, súťaže, kvízy a pod.
Evidenčné číslo 487/08
Vychádza dvojmesačne.

ŠACH – tento časopis poskytuje priestor aktívnym zrakovo poškodeným šachistom na vzájomnú odbornú komunikáciu a taktiež na uverejňovanie analýz a postrehov zo šachového domáceho i zahraničného diania. Opodstatnenosť časopisu vyplýva predovšetkým z dlhodobej tradície, ktorú šach medzi nevidiacimi a slabozrakými všetkých vekových kategórií dlhé roky zaznamenal.
Evidenčné číslo 485/08
Vychádza štvrťročne.

NÁDEJ - ekumenický časopis pre všetkých kresťanov. Ťažiskové tematické pravidelné rubriky: Hľadali a našli Boha, Naše apoštolské vyznanie viery, Pre deti a iné.
Evidenčné číslo 486/08
Vychádza štvrťročne.

KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER - časopis o literatúre, umení a kultúrnom dianí u nás i v zahraničí. Príspevky o slovenských a svetových spisovateľoch, recenzie, kultúrny kalendár, autorská tvorba nevidiacich a slabozrakých a iné.
Evidenčné číslo 484/08
Vychádza dvojmesačne.2. ČASOPISY VO ZVUKOVEJ PODOBE

NOVÝ ŽIVOT – mutácia vydania v Braillovom písme.
ISSN 2729-9627 
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

PRAMEŇ
ISSN 1335-6097
Zvukový magazín pre nevidiacich. Obsahuje rozhovory, reportáže so zaujímavými zrakovo postihnutými spoluobčanmi, aktuálne informácie pre zrakovo poškodených a výber článkov s rôznorodou tematikou.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

POHYB
ISSN 1335-6070
Časopis pre nevidiacich a slabozrakých priaznivcov športu. Poskytuje aktuálne informácie zo športového diania s orientáciou na telovýchovné a rekreatívne pohybové aktivity nevidiacich a slabozrakých vo všetkých odvetviach a disciplínách slepeckých športov.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

NOVET
ISSN 1335-6062
Novinky vedy a techniky pre nevidiacich a slabozrakých. Zvukový magazín poskytuje informácie o nových trendoch vo vývoji, výrobe a aplikácii moderných prístrojov, vynálezov, ktoré priamo či nepriamo súvisia s kompenzáciou zrakového postihnutia.
Vychádza štvrťročne na CD nosiči vo formáte MP3.

NÁDEJ
ISSN 1335-602X
Mutácia časopisu v Braillovom písme.
Vychádza štvrťročne na CD nosiči vo formáte MP3.

AKORD
ISSN 1335-6038
Zvukový magazín pre milovníkov hudby. Obsahové zameranie vychádza z historického zástoja, aký hudba vo všetkých žánroch a súvislostiach mala a má v živote zrakovo hendikepovaných. Vychádza štvrťročne na CD nosiči vo formáte MP3.

DOTYKY
ISSN 1335-6046
Zvukový profesijný magazín pre nevidiacich a slabozrakých masérov. Periodikum zamerané na problémy a súvislosti životného štýlu s prihliadnutím na možné alternatívne východiská pri prekonávaní zrakového poškodenia nevidiacich a slabozrakých s využitím alternatívnych psychologicko-rehabilitačných postupov a netradičných liečebných metód v nadväznosti na možné spoločenské uplatnenie
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

ŽIVOT
ISSN 117-0561 
Výber zo spoločenského časopisu pre vidiacu verejnosť Život.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

ZDRAVIE
ISSN 1337-057X
Výber z časopisu pre vidiacu verejnosť Zdravie.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

SLOVENKA
ISSN 1338-1105
Výber z časopisu pre vidiacu verejnosť Slovenka.
Vychádza mesačne na CD nosiči vo formáte MP3.

DIABETIK
ISSN 1338-6476
Populárno-odborný časopis určený diabetikom a tým, ktorých zaujíma prevencia civilizačných chorôb.
Vychádza dvojmesačne na CD nosiči vo formáte MP3.


3. ČIERNOTLAČOVÉ ČASOPISY

Nový život 
ISSN 2729-9473
Kmeňový časopis pre nevidiacich, ktorý vychádza od roku 1949. Prináša informácie o živote, práci a dianí v slovenskom slepeckom hnutí, o osobnostiach hnutia nevidiacich a slabozrakých, ale prináša materiály aj o zásadné materiály z oblasti legislatívy.
Evidenčné číslo 6031/21
Vychádza 12-krát ročne vo zväčšenej čiernotlači.


VIERKA
ISSN 2729-9465
Časopis pre ženy. Orientuje sa na život, prácu, záujmy, potreby, aktivity zrakovo postihnutých žien, s výrazným tematickým podielom populárno-náučných, praktických príspevkov, avšak s prihliadnutím na špecifické podmienky života zrakovo hendikepovaných žien. Pravidelne uverejňuje autorské články z oblasti praktického poradenstva (recepty, ručné práce, praktické rady do domácnosti a pod.). 
Vychádza dvojmesačne.
Evidenčné číslo 6030/21ŠACH
 

ISSN 1338-6409
Mutácia vydania v Braillovom písme.
Vychádza štvrťročne.4. ČASOPISY V DIGITÁLNEJ FORME

Na CD
NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, MLADOSŤ, ROZHĽADY, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH, AKORD, QUARK, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ KALENDÁR.
Časopis v textovom formáte sa expeduje mesačne podľa uzávierok.

E-mailový balíček:
NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, MLADOSŤ, ROZHĽADY, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH , AKORD, QUARK, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ KALENDÁR.

Expeduje sa mesačne podľa uzávierok vo formátoch RTF alebo TXT v kódovaní pre Windows.

Audioweb:
NOVÝ ŽIVOT, NOVET, PRAMEŇ, NÁDEJ, POHYB, AKORD, ROZHĽADY, DOTYKY, ŽIVOT, ZDRAVIE, SLOVENKA, DIABETIK.
Zvukové časopisy sú prístupné na webovej stránke www.skn.sk v chránenom systéme vo formáte MP3.
Časopisy sú na webe k dispozícii priebežne podľa uzávierok.5. KALENDÁRE

STOLOVÝ (braillo + čiernotlač) - klasický kalendár, cena 3 €, vrátane poštovného za kus 5,10 €

STOLOVÝ - (bez brailla) - klasický kalendár, cena 2,50 €, vrátane poštovného za kus 4,60 €

CIRKEVNÝ - obsahuje kalendárium a príspevky z náboženského života, cena 1 €

NÁSTENNÝ RELIÉFNY - obsahuje kalendárium a reliéfne obrázky doplnené textom, cena 4 €, vrátane poštovného za kus 6,80 €

VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ - obsahuje historický a tyflologický kalendár, vrátane osobností slepeckého života, cena 1 € 

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
21%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
20%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
19%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
17%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
23%
Hlasovalo: 884
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím