Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ostatné knižnično-informačné služby

Bibliograficko-informačné služby

Knižnica poskytuje ústne a písomné bibliografické, faktografické, rešeršné a referenčné informácie. Poskytujú sa: 

  • písomne (na adrese: Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča), 
  • telefonicky (tel. 053/2451210, 2451206, 2451010), 
  • elektronicky (sluzby@skn.sk). 


Rešeršné služby

Zamerané sú na zostavovanie súpisu literatúry na požadovanú tému.

Elektronické služby

Zamerané sú na zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom. Používateľom sú k dispozícii počítače s príslušným hardvérom a softvérom pre nevidiacich a slabozrakých s pripojením na internet.

Donášková služba

Knižnica poskytuje donáškovú službu knižných dokumentov do domácností. Realizuje sa v pravidelných týždňových intervaloch na základe vopred nahlásenej objednávky. 

Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia

K pozitívnemu zviditeľňovaniu knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie nielen medzi čitateľmi, ale aj intaktnou verejnosťou prispieva organizovanie rozličných kultúrno-výchovných podujatí, odborných konferencií, výstav, celoslovenských súťaží, hodín informačnej výchovy, exkurzií.

Knižničný poriadok SKN.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
21%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
20%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
19%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
17%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
23%
Hlasovalo: 968
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím