Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ostatné knižnično-informačné služby

Bibliograficko-informačné služby

Knižnica poskytuje ústne a písomné bibliografické, faktografické, rešeršné a referenčné informácie. Poskytujú sa: 

  • písomne (na adrese: Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča), 
  • telefonicky (tel. 053/2451210, 2451206, 2451010), 
  • elektronicky (sluzby@skn.sk). 


Rešeršné služby

Zamerané sú na zostavovanie súpisu literatúry na požadovanú tému.

 

Elektronické služby

Zamerané sú na zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom. Používateľom sú k dispozícii počítače s príslušným hardvérom a softvérom pre nevidiacich a slabozrakých s pripojením na internet.

 

Donášková služba

Knižnica poskytuje donáškovú službu knižných dokumentov do domácností. Realizuje sa v pravidelných týždňových intervaloch na základe vopred nahlásenej objednávky. 

Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia

K pozitívnemu zviditeľňovaniu knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie nielen medzi čitateľmi, ale aj intaktnou verejnosťou prispieva organizovanie rozličných kultúrno-výchovných podujatí, odborných konferencií, výstav, celoslovenských súťaží, hodín informačnej výchovy, exkurzií.

Knižničný poriadok SKN.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 15. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

Váhavec, Ed McBain   Informácie o knihe Váhavec
22%
Osemdesiat miliónov očí, Ed McBain   Informácie o knihe Osemdesiat miliónov očí
21%
Pod kopytami stád, Louis L'Amour   Informácie o knihe Pod kopytami stád
18%
Prvý venček, Mária Rázusová-Martáková   Informácie o knihe Prvý venček
20%
Tajomstvo zdravia a dlhého života, Ernest Günter   Informácie o knihe Tajomstvo zdravia a dlhého života
19%
Hlasovalo: 499
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím