Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ostatné knižnično-informačné služby

Bibliograficko-informačné služby

Knižnica poskytuje ústne a písomné bibliografické, faktografické, rešeršné a referenčné informácie. Poskytujú sa: 

  • písomne (na adrese: Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča), 
  • telefonicky (tel. 053/2451210, 2451206, 2451010), 
  • elektronicky (sluzby@skn.sk). 


Rešeršné služby

Zamerané sú na zostavovanie súpisu literatúry na požadovanú tému.

Elektronické služby

Zamerané sú na zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom. Používateľom sú k dispozícii počítače s príslušným hardvérom a softvérom pre nevidiacich a slabozrakých s pripojením na internet.

Donášková služba

Knižnica poskytuje donáškovú službu knižných dokumentov do domácností. Realizuje sa v pravidelných týždňových intervaloch na základe vopred nahlásenej objednávky. 

Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia

K pozitívnemu zviditeľňovaniu knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie nielen medzi čitateľmi, ale aj intaktnou verejnosťou prispieva organizovanie rozličných kultúrno-výchovných podujatí, odborných konferencií, výstav, celoslovenských súťaží, hodín informačnej výchovy, exkurzií.

Knižničný poriadok SKN.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 48. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

Medený vlas, Jozef Kollár   Informácie o knihe Medený vlas
26%
Lovy v Afrike a na Kaukaze, György Gyimesi   Informácie o knihe Lovy v Afrike a na Kaukaze
18%
Dobrodružstvá včielky Maji, Waldemar Bonsels   Informácie o knihe Dobrodružstvá včielky Maji
20%
Drevený zámoček   Informácie o knihe Drevený zámoček
19%
Láska Anny Elliotovej, Jane Austen   Informácie o knihe Láska Anny Elliotovej
17%
Hlasovalo: 219
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím