Zaujímavé linky

Úrady
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
Ministerstvo pôšt, dopravy a telekomunikácií www.telecom.gov.sk

Knižnice
Slovenská národná knižnica, Martin  www.snk.sk
Univerzitná knižnica, Bratislava  www.ulib.sk

Zahraničné knižnice
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha  www.ktn.cz
Knihovna pro nevidomé KTF UK v Praze http://www.ktf.cuni.cz/KTF-267.html
Knižnice pre nevidiacich v Európe  http://www.euroblind.org/resources/useful-services/nr/386
Digitálne zvukové knihy, Budapešť  http://web.axelero.hu/ilegeza/mekbol.htm
Knižnica pre nevidiacich, Budapešť  http://www.mvgyosz.hu/

Portály
Infolib  www.infolib.sk
Blindfriendly  www.blindfriendly.sk, www.blindfriendly.cz 
Robme weby lepšie  http://www.robmewebylepsie.unss.sk/

Digitálna agenda: Komisia navrhuje pravidlá s cieľom zabezpečiť dostupnosť webových stránok štátnej správy pre všetkých
Meta IS

Stará web stránka SKN

http://www.robobraille.org/web3/sk/

Na začiatok stránky Tlač stránky