Verejné obstarávanie

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013SÚHRNNÁ SPRÁVA v zmysle § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími
ako 1 000 eur v podmienkach Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Register ponúkaného majetku

Na začiatok stránky Tlač stránky