Zriaďovacia listina

ROZHODNUTIE 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zo dňa 15. 12. 2020 (text, PDF)

ROZHODNUTIE 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zo dňa 15. 12. 2020 (sken, PDF)

Zriaďovacia listina SKN zo dňa 1.1.2019 (text, PDF)

Zriaďovacia listina SKN zo dňa 1.1.2019 (sken, PDF)


ROZHODNUTIE 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči
zo dňa 1. januára 1999 (formát RTF)

ROZHODNUTIE 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči
zo dňa 1. januára 1999 (formát PDF)

ROZHODNUTIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o zmene a doplnení zriaďovacej listiny
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči 
zo dňa 30. septembra 2011 (formát RTF)

ROZHODNUTIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o zmene a doplnení zriaďovacej listiny
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči
zo dňa 30. septembra 2011 (formát PDF)

ROZHODNUTIE 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej listiny
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči  
zo dňa 15. októbra 2015 (formát PDF, sken)

ROZHODNUTIE 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej listiny 
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči  
zo dňa 15. októbra 2015 (formát PDF, text)Na začiatok stránky Tlač stránky