Ako objednávať literatúru

Knižnica poskytuje výpožičné služby registrovaným používateľom na základe osobných, písomných, telefonických požiadaviek používateľov a požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.

Pri výbere literatúry môžu používatelia využiť on-line katalóg knižnice a informácie o knižných novinkách


Písomné objednávky posielajte na adresu:

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
Oddelenie knižnično-informačných služieb
Štúrova 36
054 65 Levoča

alebo elektronicky: sluzby@skn.sk

 

Telefonické objednávky vybavujeme na tel. č.:

053/2451210 – výpožičky braillovských dokumentov
053/2451010 – výpožičky zvukových dokumentov

053/2451210 – zásielková služba braillovských dokumentov
053/2451206 – zásielková služba zvukových dokumentov

053/2451231 – detská a mládežnícka literatúra

Na začiatok stránky Tlač stránky