ÚvodArchív aktualít › Marec patrí nášmu Matejovi

Marec patrí nášmu Matejovi

Matej Hrebenda – zberateľ starých tlačí, ľudový šíriteľ knižnej kultúry, hlásnik, suplikant, ale aj príležitostný básnik. 10. marca uplynie 225 rokov od jeho narodenia, 16. marca 141 rokov od jeho úmrtia. Napriek nepriaznivému osudu sa dožil úctyhodného veku 84 rokov. Chybu zraku, ako sám uvádza, si so sebou priniesol na tento svet. Keď mal desať rokov, umrela mu matka a otec pre nestálosť v zamestnaní sa o Mateja a jeho dvoch bratov nedokázal postarať. Možno práve neľahký osud podporil jeho skromnosť, nezlomnú vôľu a húževnatosť, snahu postarať sa nielen sám o seba, ale pomáhať aj iným, jednoducho byť užitočný blízkym i celému národu. Ako sám uvádza vo svojom životopise, od štrnástich rokov sa zaoberal veršovstvom. Matej Hrebenda sa sám predstavuje takto:

Člověk nepatrný,

jenž chybný jsa v zraku

od svého detinství,

však částku živnosti dáva mu básnictví...

 

Pripomeňme si ho básňou, ktorú v roku 1838 venoval mládeži počas návštevy „prešporského slovenského žiactva“ cestou k bratovi Jozefovi do Viedne:

 

Mateja Hrebenda
Žite, bratři, žite zdraví

Žite, bratři, žite zdraví, slovanští synkové,

nekormouť vás osud žravý, sviťtež vaši dnové.

Nekormouť vás osud žravý, jenž chce na vás bíti:

žite, bratři, žite zdraví, cnost vaše ať svítí. 

Žite zdraví, žite, bratři, k prospěchu národu.

Fatra, Matra, dlouhé Tatry přejtež vám svobodu. 

Žite zdraví, žite, bratři, pro ozdobu vlasti,

duch váš ať k národu patří, množte jeho slasti. 

Žite zdraví a veselí v svazku společnosti,

nebe nechť vám svornost dělí v dlouhé budoucnosti. 

Vyznačte se ctnými skutky, že ste slávské dítky.

Skrz to zhasnou zlostných půtky, vám cti zkvětou kvítky.

 

Vážení čitatelia, ak sa chcete o živote a práci Mateja Hrebendu dozvedieť viac, dávame Vám do pozornosti tieto knihy z knižničného fondu SKN:

  • Anton Baláž: Matej Hrebenda, spomienková relácia, spracované zo zvukového záznamu RTVS z roku 2002,
  • Martin Jurčo: Matej Hrebenda – obrodenecký distribútor kníh, rozhlasová hra, spracované zo zvukového záznamu RTVS z roku 2013,
  • Miloš Kovačka: Hrebenda 200, zvukový záznam, spomienka na Mateja Hrebendu pri príležitosti 200. výročia narodenia,
  • Vincent Šikula: Matej, zvukový záznam, životopisný román o Matejovi Hrebendovi,
  • Danka Šagiová: Matej Hrebenda Hačavský, publikácia bola vydaná pri príležitosti 220. výročia narodenia Mateja Hrebendu, 2 zväzky v Braillovom písme,
  • Ľudo Zúbek: V službách Mateja Hrebendu, životopisný román, 2 zväzky v Braillovom písme.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Dávame Vám tiež do pozornosti dokument Nezábudky Mateja Hrebendu, ktorý v rámci cyklu Trezor odvysiela televízna Trojka – RTVS 3. marca o 12.30 a 9. marca o 15.00 hod.

Daniela Bonková, oddelenie knižnično-informačných služieb SKN

Na začiatok stránky Tlač stránky