ÚvodArchív aktualít › Online konferencia SABP 2021

Online konferencia SABP 2021

ONLINE KONFERENCIA SABP 2021

15. november 2021, 9:00 – 13:30

Pripojte sa prostredníctvom tohto odkazu v pondelok 15. novembra o 9:00.

link je:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjMyYmM5NWMtZjcwOS00MGViLThiNDEtYmZhMjFiZTU3ZDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22405b9680-475b-4723-94c3-acd024500edf%22%2c%22Oid%22%3a%22abee3481-30f2-47fc-bd8b-43fa6f73fa50%22%7d

Na konferencii sa dozviete o činnosti Slovenskej autority pre Braillovo písmo (SABP), ale aj o tom, aké úsilie viedlo k tomu, že bol tento inštitút zriadený; dozviete sa o histórii Braillovho písma, jeho vývoja na Slovensku až do dnešnej podoby; o spôsoboch vyučovania Braillovho písma v súčasnosti a mnoho iného. Taktiež Vám prinesieme informácie priamo od ľudí, ktorí Braillovo písmo vo svojom živote neustále považujú za dôležitý a neodmysliteľný zdroj informácií. Odprezentujeme Vám nové pravidlá písania a používania Braillovho písma na Slovensku ako aj výsledky doterajšej činnosti SABP. V závere konferencie vyhlásime víťaza súťaže braillovských esejí.

Program konferencie je uverejnený na stránke SABP, v sekcii Prezentácie pod názvom Konferencia SABP 2021. Na tejto stránke bude uvedený aj odkaz na pripojenie sa na konferenciu niekoľko dní pred jej uskutočnením.

V prípade otázok týkajúcich sa pripojenia sa na konferenciu nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese sabp@skn.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že Vám prinesieme nevšedný zážitok. 

Pozvánka PDF

Na začiatok stránky Tlač stránky