S rozhlasovou hrou Na vlastných krídlach o Louisovi Braillovi

Pri príležitosti 214. výročia narodenia Louisa Brailla sme sa 16. januára stretli na pôde oddelenia knižnično-informačných služieb SKN so žiakmi Strednej odbornej školy internátnej pre zrakovo a inak zdravotne znevýhodnených v Levoči. Spoločne sme si vypočuli rozhlasovú hru Na vlastných krídlach, ktorú pre potreby čitateľov SKN daroval našej knižnici Slovenský rozhlas v r. 2019. Hru napísala Beáta Panáková, pútavou formou v nej približuje život Louisa Brailla a spôsob vzniku Braillovho písma. Mládež zaujala aj fotografická prezentácia miest, spätých so životom geniálneho vynálezcu bodového písma pre nevidiacich, napríklad rodný dom Louisa Brailla v Coupvrey, kde je dnes zriadené múzeum, Národný ústav pre mladých slepcov v Paríži, kde Louis Braille pôsobil ako učiteľ, Panteón v Paríži, kde je pochovaný a pod.

Rozhlasová hra je dostupná pre čitateľov v knižnici na CD nosiči a v digitálnej forme  na webovej stránke Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

DB

Na začiatok stránky Tlač stránky