ÚvodArchív aktualít › Už dvadsať rokov si pripomíname Svetový Braillov deň

Už dvadsať rokov si pripomíname Svetový Braillov deň

Svetová únia nevidiacich WBU (World Blind Union) ho vyhlásila v r. 2001.

V tento deň v r. 1809 sa narodil geniálny francúzsky vynálezca Braillovho písma Louis Braille.

Malý Louis  oslepol nešťastnou náhodou v dielni svojho otca, sedlára, poranil si pravé oko ostrým nástrojom. Infekcia sa rozšírila i na druhé oko a v dôsledku toho celkom stratil zrak. Desaťročného ho prijali do Národného ústavu pre mladých slepcov v Paríži. Louis bol nadaný žiak, v r. 1828 bol v ústave vymenovaný za pomocného učiteľa – korepetítora. Učiteľom sa stal v r. 1830. V roku 1835 sa uňho po prvý raz objavili vážne príznaky ochorenia na tuberkulózu. Zomrel 6. januára 1852.

V roku 1952 boli Braillove telesné pozostatky slávnostne prevezené do Paríža a uložené v Panteóne, vedľa najväčších mužov a žien Francúzska.

Braille vytvoril systém bodového písma, kombinácie šiestich bodov postačovali na zápis všetkých znakov abecedy a číslic. Myšlienkou bodového písma sa predtým zaoberal Charles Barbier, dôstojník francúzskej armády. Svoje dvanásťbodové písmo nazval Barbier „nočné písmo“ a malo byť prostriedkom odovzdávania bojových rozkazov vojakom v nočných zákopoch. Pre svoju zložitosť sa však v armáde neujalo. 

Braillova abeceda nevznikla hneď v dnešnej podobe. Braille vytvoril svoju sústavu síce už v roku 1825, ale tlačou bola vydaná až v r. 1829. V tom roku vydal metodickú pomôcku „Spôsob písania slov, nôt a chrámového spevu pomocou bodov pre používanie slepcami, pre ktorých ho vytvoril Louis Braille, korepetítor kráľovského ústavu pre mladých slepcov“.
Braillovu abecedu v dnešnej podobe prináša druhá Braillova brožúrka z r. 1835. V r. 1837 vyšla prvá kniha, tlačená v Braillovom písme – trojzväzkové dejiny Francúzska. V roku 1872 medzinárodný kongres v Paríži schválil Braillovu abecedu za medzinárodne platný kódex. Braillova abeceda, hoci sa ujímala ťažko, je dnes jedinečným nositeľom vzdelávania, pracovného uplatnenia a kultúry nevidiacich. Používa na celom svete, aj pre texty písané azbukou, arabským, čínskym písmom a pod.

Vážení čitatelia, dávame Vám do pozornosti zvukovú nahrávku životopisnej knihy o Louisovi Brailleovi americkej autorky Margaret Davidsonovej. Do slovenčiny ju preložila Beáta Panáková. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči získala túto nahrávku zo Slovenského rozhlasu v r. 2010. V našej digitálnej knižnici nahrávku nájdete pod názvom „Život Louisa Braillea“.

Ostatní záujemcovia si môžu túto nahrávku vypočuť na rádiu Litera 4. januára 2021 o 10.30 a o 20.30 hod. Prajeme Vám príjemné počúvanie. DB

Braille

Na začiatok stránky Tlač stránky