Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Výsledky prieskumu používania brailových riadkov

SABP je členom Pracovnej skupiny pre Braillovo písmo Európskej únie nevidiacich. V tejto súvislosti priebežne informujeme o rôznych aktivitách EBU v oblasti brailu, na ktorých SABP participuje. V roku 2023 sme informovali o najdôležitejších aktivitách v tejto oblasti, a to:

V roku 2024 môžeme informovať o veľmi dôležitých výsledkoch celosvetového prieskumu používania brailových riadkov.

Od decembra 2023 do konca februára 2024 pracovná skupina pre Braillovo písmo Európskej únie nevidiacich uskutočnila prieskum Používania brailových riadkov. Tento prieskum ponúka prehľad o používaní brailových riadkov a očakávaniach používateľov brailových riadkov.

Originálna verzia výsledkov prieskumu v anglickom jazyku je dostupná na portáli livingbraille.eu, v článku Results of the survey “Braille Display Usage.

Slovenský automatizovaný preklad sa nachádza na portáli Blindrevue, v článku s názvom Výsledky prieskumu používania brailových riadkov.

Priamy odkaz na preklad celých výsledkov prieskumu je tiež na portáli Blindrevue v  súbore Vyhodnotenie prieskumu o používaní brailových riadkov EBU 2024 – slovenský preklad(MS Word).

Z prieskumu vyplýva, že najpoužívanejším brailovým displejom medzi účastníkmi tohto dotazníka je 40-znakový brailový displej od spoločnosti Vispero, resp. Freedom Scientific, keďže 37,78 % účastníkov označilo tieto brailové displeje za svoje hlavné používané zariadenia. Na popredných miestach sa umiestnili aj 40-znakové brailové displeje od spoločností Papenmeier, Humanware a VisioBraille. Zaujímavý je však trend smerujúci k prenosným brailovým riadkom, t. j. riadkom, ktoré majú do 20 znakov. V prieskume v otázke č. 4 až 35,40 % ľudí uviedlo, že používa tieto prenosné brailové riadky, takže viac ako tretina všetkých respondentov má skúsenosti s čítaním Braillovho písma na týchto malých, ale šikovných zariadeniach. Takmer polovica týchto používateľov malých prenosných brailových displejov používa tieto displeje ako svoje hlavné a často jediné brailové zariadenie.

Z odpovedí na otázku č. 11 vyplýva, že až 74,00 % respondentov používa Brailový displej denne a takmer 90 % respondentov používa Brailový displej denne alebo niekoľkokrát týždenne.

V podrobných výsledkoch tohto prieskumu sa dozviete viac o preferenciách používateľov v oblasti 6-bodového alebo 8-bodového brailu, o rozsahu používania brailu v každodennom živote aj špecificky pri prezentáciách alebo vystúpeniach, ale aj o funkciách brailových riadkov, ktoré používateľom chýbajú.

Vo všeobecnosti sa ukazuje, že používatelia veľmi oceňujú možnosť používať brailový displej. Považujú ju za absolútne nevyhnutnú, aby mohli držať krok s vedomosťami, vzdelávaním, technologickým a profesionálnym rozvojom a samostatnosťou prostredníctvom používania Braillovho písma, ktoré zabezpečuje gramotnosť.

Hoci niektorí používatelia sú plne spokojní so správou týchto zariadení a považujú ich za najväčší technologický pokrok tohto storočia, väčšina z nich si stále myslí, že displeje by sa mali zlepšiť, a to tak z hľadiska hardvéru, ako aj softvéru; mali by byť aktualizované, ľahko spárovateľné so smartfónmi a počítačmi, chránené a opravované, udržiavané a obstarávané za rozumnú cenu. Mnohí používatelia sa sťažovali na zníženú kvalitu brailových displejov alebo nainštalovaných brailových buniek, pričom ceny za opravu sú veľmi vysoké.

Na trhu určite existuje priestor pre zložité aj jednoduché brailové zariadenia. Je však dôležité, aby si používatelia mohli vybrať na základe informácií. Napr. niektorí používatelia ľutujú, že ich displej nemá tlačidlá na privolanie kurzora. Iní majú zariadenie s brailovou klávesnicou a v praxi si uvedomujú, že im viac prekáža, ako pomáha.

Nakoniec, používatelia potrebujú aj lepšie školenie, jednak preto, že im chýbajú skúsenosti, ale najmä preto, že používanie týchto displejov býva zložité a nie príliš intuitívne.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
22%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
25%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
20%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
13%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
20%
Hlasovalo: 108
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím