ÚvodSlužby › Plán kultúrno-výchovnej činnosti

Plán kultúrno-výchovnej činnosti 2021

Termín

Forma

Názov podujatia

Cieľová skupina

január

výstava 

Svetový Braillov deň

(212. výročie narodenia Louisa Brailla)

čitateľská verejnosť

január

výstava  

Nad Tatrou sa blýska (200. výročie narodenia Janka Matúšku)

čitateľská verejnosť

február

preventívna výchova

OZ Mladí ľudia a život – rovesnícka preventívna výchova

mládež

marec

 

Týždeň slovenských knižníc – 22. ročník

 

marec - TSK

beseda

Ivana Ondriová, novinárka, spisovateľka, úspešná autorka ženskej literatúry

čitateľská verejnosť

marec - TSK

beseda

Zuzka Šulajová, autorka kníh pre mládež

deti a mládež

marec - TSK

hodina literatúry v knižnici

Rudo Moric v knižničnom fonde SKN (100. výročie narodenia)

deti a mládež

marec - TSK

exkurzie

Týždeň otvorených dverí v SKN, v rámci návštevy knižnice sa záujemcovia oboznámia s tlačou braillovských dokumentov, nahrávaním zvukových kníh, so stálou expozíciou Izby Mateja Hrebendu (225. výročie narodenia), s tradičnými a najnovšími knižnično-informačnými službami SKN

čitateľská verejnosť

apríl

hodina enviromentálnej výchovy 

Naše lesy, hodina enviromentálnej výchovy pre deti s odbornou účasťou so zamestnancom ŠOP Slovenský raj

deti  a mládež

apríl

beseda a prezentácia knihy

Zrkadlo života, predstavenie novej knihy autormi a tyflopedagógmi Jánom Ličkom Vierou Ličkovou

čitateľská verejnosť

máj

hodina náboženstva

Biblické príbehy v knižničnom fonde SKN

deti a mládež

jún

čitateľský maratón

Čítajme si, deti sa opäť zapoja do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu

deti  a mládež

jún

prezentácia knihy

Prezentácia knihy Príbehy z kúzelného lesa mladej autorky Bronislavy Marekovej

deti a mládež

jún

čitateľská súťaž

Vyhodnotenie 17. ročníka detskej čitateľskej súťaže SOVIČKA

deti a mládež

september

čitateľská súťaž 

Vyhlásenie 18. ročníka detskej čitateľskej súťaže SOVIČKA 

deti a mládež

september

výstava

Ivan Bukovčan v knižničnom fonde SKN  (100. výročie narodenia)

čitateľská verejnosť

október

zápis prvákov  do knižnice

Naučme sa čítať – zápis prvákov do knižnice

deti

október

beseda

Október – mesiac úcty k starším – stretnutie seniorov s mladými čitateľmi

deti a mládež

október

hodina literatúry

Vincent Šikula v knižničnom fonde SKN (85. výročie narodenia a 20 výr. úmrtia autora)

deti a mládež

október

výstava, odborné poradenstvo

Kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých, výstava spojená s odborným poradenstvom

čitateľská verejnosť

november

výstava

Pavol Országh Hviezdoslav v knižničnom fonde SKN (100. výročie úmrtia)

čitateľská verejnosť

november

beseda

75. výročie schválenia štatútu tlačiarne Slovenská slepecká tlač (beseda s pamätníkmi o začiatkoch slepeckej tlače v Levoči (PaedDr. Stanislav Škultéty, PaedDr. Ján Ličko, Ľudovít Varhánik)

čitateľská

verejnosť

november

koncert

Koncert nevidiacich umelcov Maroša a Alexandry Bangovcov pri príležitosti Dňa nevidiacich

čitateľská verejnosť

december

výstava

Fragmenty z prírody – výstava v spolupráci so Slovenským múzeom prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

deti a mládež, 
čitateľská verejnosť

december

divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie bratislavského Divadla Zrakáč. Divadlo tvorí skupina nevidiacich, 
slabozrakých a vidiacich tvorcov a hercov.

čitateľská verejnosť

Ďalšie pripravované aktivity

Okrem uvedených aktivít pripravíme pre našich používateľov hodiny informačnej výchovy, zážitkové čítania, hovorené bibliografie, hodiny literatúry, prírodovedy a i. Nebudú chýbať pravidelné prezentácie noviniek digitálnej knižnice SKN, premietanie filmov s audiokomentárom pre nevidiacich a ďalšie aktivity.

V roku 2021 plánuje Literárny klub pri SKN Mateja Hrebendu v Levoči celkom 7 stretnutí s pozvanými renomovanými literárnymi hosťami z celého Slovenska, ktorí budú na klub oslovovaní a pozývaní priebežne počas roka. Z toho dve stretnutia by mali obsiahnuť výjazd – tradičný výjazdový projekt Klubovanie na cestách vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach a trojdňový literárny tábor Klubovanie na Čingove. Obe spomínané podujatia majú celoslovenský charakter a každoročne sa ich zúčastňujú začínajúci literáti z radov nevidiacich a slabozrakých autorov.

V záujme zvyšovania informovanosti verejnosti o činnosti a službách SKN budeme pokračovať v organizovaní exkurzií pre širokú verejnosť.

Na začiatok stránky Tlač stránky