SNS IAML

SNS IAMLPôvodná webová stránka 

Slovakia/Slowakei/Slovensko

Slovenská národná skupina IAML / Slovak National Branch of IAML
Slovak National Library

Na Slovensku: V zahraničí:
Slovak National Branch of IAML
PhDr. Anna Kucianová, PhD.
Kuzmányho 8
SK 036 01 Martin
Slovakia
Mobil: 00421/908/903166
Ph: 00421/43/2451463
Fax: 00421/43/2451504
www.skn.sk/?sns-iaml
 AIBM IAML IVMB
President: PhDr. Anna Kucianová, PhD.
                 Kuzmányho 8
                 SK 036 01 Martin
                 Slovakia
                 Mobil: 00421/908/903166
                 Ph: 00421/43/2451463
                 Fax: 00421/43/2451504
                 e-mail: annakucianova@hotmail.com

 IAML

International Association
of Music Libraries,
Archives and 
Dokumentation Centres 

Secretary,
Treasurer: PaedDr. Martina Božeková
                  Lazianska 515/24
                  SK  038 43 Kláštor pod Znievom
                  Slovakia
                  Mobil: 00421/907/825085
                  Ph: 00421/43/2451153
                  Fax: 00421/43/2451504
                  e-mail: martina.bozekova@gmail.com
 AIBM 

Association Internationale
des Bibliothéques, Archives
et Centres de Documentation
Musicaux 
Other Board Members:
Vicepresident: PhDr. Anna Žilková, CSc.
Member: Mgr. Viera Baničová
               Ing. Mária Potočárová-Rybaričová

 IVMB 

Internationale Vereinigung
der Musikbibliotheken,
Musikarchive und
Musikdokumentationszentren     


 

 
 

Na začiatok stránky Tlač stránky